Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Από το Passion for Training στο Building the Future Together, με ρεκόρ αύξησης αριθμού συμμετεχόντων


Γιάννης Κωνστανταρόπουλος,

Vice President Process Technology and Manufacturing  

 

 

Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχουν ανευρεθεί και έχει προχωρήσει η εκμετάλλευση για μεγάλα υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου στις ΑΟΖ (Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες) της Αιγύπτου (Zohr) και του Ισραήλ (Leviathan,Tamar,Dalit). Ταυτόχρονα στην Κύπρο έχουν ανακαλυφθεί σημαντικά υποθαλάσσια κοιτάσματα  φυσικού αερίου όπως η Αφροδίτη και η Καλυψώ και διερευνώνται οι τρόποι εκμετάλλευσης των εξακριβωμένων έως τώρα ποσοτήτων. Ως αποτέλεσμα αυτών των ανακαλύψεων αυξήθηκε το ενδιαφέρον της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου για να εξερευνήσει στην Ελλάδα τις  περιοχές με ανάλογες γεωλογικές ομοιότητες στα νότια και δυτικά της Κρήτης και του Ιονίου Πελάγους. Ως επακόλουθο πραγματοποιήθηκαν  συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου με ελληνικές και διεθνείς εταιρείες ή κοινοπραξίες του κλάδου των ορυκτών καυσίμων. Η Ελλάδα ως γνωστόν είναι εξαρτημένη από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου οι ποσότητες των οποίων αυξάνονται συνεχώς εξαιτίας της διαρκούς μείωσης της συμμετοχής του λιγνίτη στην παραγωγή  ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιώσιμη ανάπτυξη που είναι πλέον μια βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη απαιτεί εκτός από τη συνεχή αύξηση  της αναλογίας των ήπιων μορφών ενέργειας και τη  συμμετοχή των υδρογονανθράκων και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα. Η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου πέραν της μείωσης της εξάρτησης από τις εισαγωγές επιδρά σε πολλές πλευρές της οικονομίας ,της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της περιφερειακής ανάπτυξης  και στο γεωστρατηγικό  ρόλο της χώρας στην περιοχή μας. Είναι όμως  παράλληλα μια πρόκληση για τη διασφάλιση της προστασίας  του περιβάλλοντος. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) συμμετέχει στο  έργο της Energean Oil and Gas  που αφορά στην κατασκευή της πλατφόρμας αργού πετρελαίου  ¨ΛΑΜΔΑ¨ στην Κωστάντζα της Ρουμανίας  η οποία θα εγκατασταθεί στη θαλάσσια περιοχή του Πρίνου της Καβάλας. Το έργο αποτελεί συνέχεια της εμπλοκής του Φορέα μας σε όλα τα μεγάλα έργα του φυσικού αερίου και πετρελαίου εδώ και 30 χρόνια στη χώρα μας, υποστηρίζοντας την κατασκευή των εγκαταστάσεων με την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη λειτουργία των  εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.