Η αγορά της πιστοποίησης δείχνει την αντοχή της και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει.

Βασιλική Καλαμποκίδου

Vice President System Certification.

 

 

 

Χρειάστηκε να περάσουμε την πανδημία και ταυτόχρονα να βρεθούμε μπροστά στις νέες προκλήσεις που φέρνουν η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και η κλιματική – ενεργειακή κρίση, ώστε οι επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν πλήρως την αξία και τα οφέλη της Πιστοποίησης.

Εν μέσω πρωτοφανών συνθηκών που βίωσε η χώρα μας -αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης-  η αγορά της Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να δείξει την αντοχή της αλλά και την προστιθέμενη αξία που μπορεί να προσδώσει, ικανοποιώντας ανάγκες και παρέχοντας λύσεις σε επιχειρήσεις, και εμπιστοσύνη σε καταναλωτές και πολίτες.

Διαπιστώνοντας τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους ανέλαβαν μια σειρά από πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους και βελτίωσαν τις διεργασίες τους. Και έτσι διαπίστωσαν την προστιθέμενη αξία των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης, συμμέτοχοι και ταυτόχρονα αρωγοί στη βιωσιμότητα αλλά και την ανάπτυξή τους.

Η πιστοποίηση λειτουργεί ως «κοινό  νόμισμα» και ταυτόχρονα ως «δείκτης εμπιστοσύνης» ανάμεσα σε όλους τους κρίκους του οικοσυστήματος. Μια πιστοποιημένη επιχείρηση χαίρει της εκτίμησης των συνεργατών της σε διεθνές επίπεδο, ενώ αντίστοιχα, ένα πιστοποιημένο προϊόν προσφέρει ασφάλεια στους καταναλωτές. Η Πιστοποίηση από Διαπιστευμένο Φορέα, εξασφαλίζει την έξωθεν καλή μαρτυρία, επιτρέπει την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών και την διάθεση υπηρεσιών και προϊόντων στους καταναλωτές με ασφάλεια και σιγουριά.

Σήμερα, η κλιματική και ενεργειακή κρίση επιτάσσει την  επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, με αντίστοιχες τεχνολογικές εξελίξεις. Εξ αυτών, δημιουργούνται νέες απαιτήσεις, καλώντας όλους μας να επιδείξουμε προσαρμοστικότητα και ευελιξία και ταυτόχρονα να στηρίξουμε τους συνεργάτες μας ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των αλλαγών.

Στις προκλήσεις των καιρών, δηλώνουμε αισιόδοξοι ότι θα πρωταγωνιστούμε, καθώς βασιζόμαστε στο πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, που δεν είναι άλλο από τα στελέχη μας, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι.

Οι άνθρωποί μας να είναι πάντα στην αιχμή των εξελίξεων, μεταφέροντας γνώση και βέλτιστες πρακτικές στους συνεργάτες μας. Για το σκοπό αυτό, προσφέρουμε υπηρεσίες και δυνατότητες “upskilling” και “reskilling” μέσω της Πιστοποίησης Προσώπων, η οποία και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στην βελτίωση, προσαρμοστικότητα  και τέλος την ανάπτυξη κάθε εργαζομένου.

Παρακολουθούμε στενά και συστηματικά τις εξελίξεις στο Διεθνές Περιβάλλον και την εγχώρια αγορά, προσαρμοζόμαστε και «ανεβαίνουμε» στο κύμα των αλλαγών. Επενδύουμε σε γνώση και καινοτόμες υπηρεσίες, πιστεύουμε και στηρίζουμε τον ανθρώπινο παράγοντα και παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προετοιμασία του Μέλλοντος μέσα από την Πιστοποίηση.