Η αξιοπιστία περνά μέσα από την εκπαίδευση και την πιστοποίηση

Κονδυλία Κοντογιάννη

Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας

 

 

 

 

Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών και προκλήσεων, η αξιοπιστία και η διαρκής εκπαίδευση είναι τα δύο στοιχεία που χρειάζονται περισσότερο από ποτέ οι επιχειρήσεις.

Είτε μιλάμε για ασφάλεια, είτε για ποιότητα, είτε για καινοτομία και εταιρική διακυβέρνηση, το νέο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον απαιτεί αλλά και ταυτόχρονα επιβραβεύει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που πραγματοποιούν όσα υπόσχονται. Και ταυτόχρονα εκείνους που παραμένουν στην αιχμή των εξελίξεων, εκπαιδεύουν το προσωπικό τους και -με όπλο τη γνώση- μετασχηματίζονται ώστε να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις.

Κοινή συνισταμένη όλων των παραπάνω είναι η ανάγκη επιβεβαίωσης της αξιοπιστίας και της τήρησης των δεσμεύσεων αλλά και των κανονιστικών υποχρεώσεων. Με απλά λόγια, δεν αρκεί μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να διατείνεται ότι είναι καλός ή σωστός σε κάτι. Πρέπει και να μπορεί να το αποδείξει, με τρόπο κοινώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο. Επιπλέον, πρέπει να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε φλέγοντα θέματα που απασχολούν την επιχείρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και σεβασμό στις ανάγκες της εποχής.

Εδώ ακριβώς έρχονται οι αναγνωρισμένοι και αμερόληπτοι φορείς πιστοποίησης και εκπαίδευσης, οι οποίοι φροντίζουν με διαφανείς και κοινώς αποδεκτές διαδικασίες να επιθεωρούν, να πιστοποιούν αλλά και να εκπαιδεύουν σύμφωνα με διεθνή πρότυπα αλλά και με βάση τις πιο σύγχρονες πρακτικές.

Την ίδια στιγμή, η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι επιχειρήσεις, οργανισμοί και καταναλωτές αναγνωρίζουν την αξία αλλά και της σημασίας της αξιόπιστης πιστοποίησης και παράλληλα της διαρκούς εκπαίδευσης.

Αναγνωρίζοντας πως πλέον δεν μιλάμε για «αναγκαίο κακό», όπως λανθασμένα θεωρούνταν στο παρελθόν, αλλά για «σφραγίδα» και ψήφος εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις πιστοποιήσεις και στις εκπαιδεύσεις που είναι απαιτούμενες από τη νομοθεσία. Φροντίζουν να επιθεωρούν ολοένα και πιο μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων. Αναγνωρίζουν κατ’ αυτό τον τρόπο ότι η πιστοποίηση αποτελεί πλέον «πυξίδα» για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, για την επιχειρησιακή τους συνέχεια, την ασφάλεια των εργαζομένων και των διαδικασιών τους και εν τέλει την ποιότητά τους.

Την ίδια στιγμή, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η δια βίου εκπαίδευση και η εξειδίκευση στους εκάστοτε τομείς δραστηριότητας εξασφαλίζουν πως οι επιχειρήσεις  και οι εργαζόμενοι σε αυτές ανταποκρίνονται έγκαιρα και επαρκώς στις πιο σύγχρονες προκλήσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Φορέας μας, με περισσότερα από 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα εξασφαλίζει την απαραίτητη αξιοπιστία αλλά και ποιότητα σε όλα τα αντικείμενα της πιστοποίησης και εκπαίδευσης. Ως μέλος του παγκόσμιου δικτύου του TÜV NORD έχει άμεση πρόσβαση σε εργαλεία και διαδικασίες αιχμής, αλλά και σε μια παγκόσμια δεξαμενή γνώσεων καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Επιπλέον, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών πιστοποίησης και εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των κανονιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων καθώς και μια σειρά από τομείς που αποτελούν «διαβατήριο» για την είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως κοινό, συνεκτικό κρίκο την αξιοπιστία, η οποία χαρακτηρίζει και ξεχωρίζει τον φορέα μας από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του.

Εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το σύνολο της αλυσίδας αξίας αλλά και ταυτόχρονα την έξωθεν καλή μαρτυρία σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες του επιχειρείν και του εκπαιδεύεσθαι.

Γιατί οι ανάγκες των συνεργατών μας αποτελούν την έμπνευσή μας!