Τομέας Υγείας και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ι/Π) - 20 χρόνια Προστιθέμενης Αξίας

Γιώργος Β. Μελαχροινός,

Διευθυντής Γραφείου Θεσσαλονίκης

 

 

20 χρόνια Προστιθέμενη Αξία από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

 

Στις μέρες μας, αντιμετωπίζουμε, τοπικά και διεθνώς, μια πανδημία που μας κρίνει όλους, ατομικά και συλλογικά.

Μπαίνουν σε δοκιμασία τα συστήματα υγείας, τα σχέδια ετοιμότητας, η κουλτούρα του πληθυσμού σε συνθήκες κρίσης, και η ατομική μας ευθύνη.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD), αντιμετωπίζει την κατάσταση αυτή, με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο: θέτοντας σε εφαρμογή ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, ακολουθώντας κατά γράμμα όλες τις συστάσεις των αρμοδίων, τις αποφάσεις της Πολιτείας, ώστε να μπορεί να συνεχίσει στο μέτρο του δυνατού την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με κυρίαρχο στοιχείο την διασφάλιση της υγείας του προσωπικού της εταιρείας, των επιθεωρητών, και των επιθεωρούμενων.

Στα πλαίσια αυτά, η ομάδα επιθεωρητών του τομέα υγείας και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φροντίζει να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις, κλινικές, νοσοκομεία, οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο με επί τόπου όσο και με απομακρυσμένες επιθεωρήσεις (remote audits), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των Αρχών Διαπίστευσης (International Accreditation Forum, ΕΣΥΔ) και τουTÜV NORD Group.

Η Διοίκηση της TÜV HELLAS (TÜV NORD), εδώ και είκοσι χρόνια, είδε την δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στον ευαίσθητο τομέα των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και της Υγείας, και επένδυσε στην ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας.

Σε αυτά τα είκοσι χρόνια, υπήρξαν πολλές, έντονες αλλαγές στο νομικό-κανονιστικό καθεστώς, στα πρότυπα, στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, και στην αντίστοιχη επιχειρηματική κουλτούρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

Σήμερα, η TUV HELLAS (TUV NORD), μπορεί να παρέχει διαπιστευμένες /αναγνωρισμένες υπηρεσίες για τα ακόλουθα:

EN ISO 9001, EN 15224, EN ISO 13485, Υπουργική Απόφαση ΔY8/1348/2004 και Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις Οδηγίες /Κανονισμούς της ΕΕ για σήμανση CE (με την συνεργασία των Κοινοποιημένων Οργανισμών του Ομίλου TUV NORD GROUP, και Πιστοποιητικά MDSAP του International Accreditation Forum με την συνεργασία του TUV USA Inc.).

Η εξαιρετική τεχνογνωσία της Ομάδας Επιθεωρητών, η πολύχρονη επαγγελματική τους εμπειρία, η συνεχής ενημέρωση /εκπαίδευση και υποστήριξη που παρέχει η TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE, τόσο στους επιθεωρητές, όσο και στους συνεργάτες /πελάτες της, με μορφή σεμιναρίων και ανοικτών ημερίδων, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας: Προστιθέμενη Αξία. Στις εταιρείες – πελάτες μας, στα στελέχη τους, στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο ίδιο το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα μας.

Στις δύσκολες μέρες που περνούμε, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με την πανδημία του SARS-CoV-2, θα συνεχίσουμε με αισιοδοξία, και την δύναμη που μας δίνετε εσείς, οι πλέον των 350 εταιρειών Ι/Π και 150 εργαστηρίων, κλινικών, νοσοκομείων, οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας, που μας επιλέξατε ως Φορέα για τις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις σας.

Σας ευχαριστούμε θερμά όλους. Μαζί, και όλους εκείνους τους συναδέλφους, εταιρείες, οργανισμούς, φορείς που απευθύνονται σε εμάς, για κάθε θέμα που τους απασχολεί, όχι γιατί είναι πελάτες μας, αλλά επειδή ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ το κύρος και την αξιοπιστία της TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE, σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα.

Θα παραμείνουμε δίπλα σας.