Βιργίνιος Βουδούρης, η πιστοποίηση σε ρυθμούς digital transformation, e-VET, e-EXAMS, interconnectivity και ΒΙΜ

Βιργίνιος Βουδούρης

Διευθυντής Πιστοποίησης Προσώπων

 

 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτεςσημ1, το 2018 η παγκόσμια αγορά πιστοποίησης υπολογίστηκε στα $279 δισ. και εκτιμάται ότι έως το 2025 θα έχει αυξηθεί σε $405 δισ. (+45,2%).

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη τα πιο δημοφιλή πρότυπα πιστοποίησης παγκοσμίως είναι:

 

Σημειώνεται ότι το 2018 στη χώρα μας, μόλις 6.165 επιχειρήσεις ήταν πιστοποιημένες με το πιο δημοφιλές πρότυπο συστημάτων διαχείρισης, αυτό της διαχείρισης ποιότητας - ISO 9001, σε σύνολο 719.000 επιχειρήσεων.

Τα παραπάνω νούμερα , που πρακτικά σημαίνουν ότι μόλις 9 επιχειρήσεις κάθε χίλιες είναι πιστοποιημένες, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εκτιμήσεις που προαναφέρθηκαν, σηματοδοτούν μεσοπρόθεσμα μια εποχή με υψηλή ζήτηση και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, και μια αδήριτη ανάγκη βελτιστοποίησης πόρων, επανασχεδιασμού υπηρεσιών και απαιτητικής διαχείρισης πληροφορίας και δεδομένων.

Αδιαμφισβήτητα  η πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών, συστημάτων, ανθρώπων αποτελεί πολύτιμο εφόδιο, διότι εγγυάται την ασφάλεια, προάγει την ποιότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία του COVID-19, ένα σύστημα για παράδειγμα επιχειρησιακής συνέχειας - ISO 22301 business continuity MS - εύλογα θεωρείται εφόδιο για την ορθή αντιμετώπιση της επιπτώσεων της πανδημίας. Την ίδια στιγμή, οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται σε οικονομικό, γεωπολιτικό, δημογραφικό και τεχνολογικό επίπεδο, η ψηφιακή εποχή, η επιβαλλόμενη κοινωνική αποστασιοποίηση  και οι πεπερασμένοι πόροι, είναι παράγοντες που  επηρεάζουν  τις εργασιακές σχέσεις, τα εργασιακά μοντέλα και οδηγούν σε κινητικότητα εργασίας και ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ασκούν δε πίεση στα εθνικά συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης (vocational education & training-VET) για προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και για επανασχεδιασμό της μορφής τους, ώστε να εξυπηρετούν την ανάπτυξη (upskilling) και την αναβάθμιση (reskilling) δεξιοτήτων.

Οι δράσεις συνεχιζόμενης VET μέσω νέων τεχνολογιών, που αφορούν στη «μη τυπική εκπαίδευση» και στην «άτυπη μάθηση»σημ2, αποτελούν ουσιαστικά μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αφού συνιστούν την καλύτερη επένδυση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη γίνονται μεθοδευμένες κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε, υπό το φως των μελλοντικών τάσεων και αλλαγών, η ψηφιακή VET να εξελιχθεί και να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος για 15% συμμετοχή των ενηλίκων (πλην των περιπτώσεων χρηματοδοτούμενης κατάρτισης από τις επιχειρήσεις)σημ3. Ωστόσο ο στόχος αυτός μοιάζει μάλλον υπεραισιόδοξος υπό τα σημερινά δεδομένα, οπότε θα πρέπει το μοντέλο της ψηφιακής VET να καταστεί κατά το δυνατόν ενιαίο και αμοιβαία αναγνωρίσιμο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοια χαρακτηριστικά συναντούμε σήμερα μόνο σε μοντέλα που έχουν ως αναφορά διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και πιστοποιητικά,  όπως το νέο πλαίσιο Ευρωπαϊκής νομοθέτησης για την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών (βλέπε οδηγίες νέας προσέγγισης). Το debate αν τα κράτη μέλη μπορούν να συγκλίνουν σε μια αντίστοιχη προσέγγιση και για την επαγγελματική κατάρτιση & πιστοποίηση, θα μεσουρανεί ως φαίνεται για καιρό, ωστόσο είναι ίσως η μόνη διέξοδος για ενιαία αντιμετώπιση και εδραίωση της σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Ψηφιακά εργαλεία όπως διαδραστικές πλατφόρμες κατάρτισης (e-learning) και πιστοποίησης (teleproctoring), μαζί με τη δέσμευση των κέντρων αποφάσεων θα λειτουργήσουν καταλυτικά στην όλη εξέλιξη.

Η TUV HELLAS (TUV NORD), πρωτοπόρος Φορέας Πιστοποίησης Επαγγελματιών υλοποιεί πιστοποίηση προσώπων με την τεχνολογία της ψηφιακής εξέτασης, μέσω της καινοτόμας πλατφόρμας "THEO-re TP". Έχει δε πιστοποιήσει πάνω από 1.500 επαγγελματίες εξ αποστάσεως και φυσικά εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 (πιστ. Νο886 ΕΣΥΔ). Οι συνεργαζόμενοι φορείς κατάρτισης (ΚεΔιΒιΜ) αντιστοίχως χρησιμοποιούν  τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε οι ωφελούμενοι συνολικά να απολαμβάνουν ευελιξία αναφορικά με το χρόνο & τόπο εκπαίδευσης-εξέτασης, με την επικοινωνία, με την ασφάλεια, με την ταχύτητα.

Η πρωτοπορία της φορέα μας όμως, επεκτείνεται και στη νέα ειδικότητα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αυτή του Building Information Modeling (ΒΙΜ). Η μεθοδολογία ΒΙΜ βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων, τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη συντήρηση των έργων υποδομής, οικονομικότερα, ποιοτικότερα και με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι διαστάσεις στις κατασκευές μέχρι σήμερα συνήθως αφορούσαν στην τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) ενώ πλέον μιλάμε για νέες διαστάσεις όπως ο χρόνος, το κόστος, η βιωσιμότητα, η διαχείριση. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) με το BIM ACADEMY εκκινούν εκπαιδευτικά  προγράμματα το Σεπτέμβριο 2020, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση για certified expert BIM ως Foundation / Engineers-Specialists /  Coordinators / CDE-managers / Managers.

Συνοψίζοντας, επειδή το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εξ ορισμού στο προσκήνιο και επειδή ο κλάδος της πιστοποίησης, όπως αναφέρθηκε στη εισαγωγή, έχει μεγάλη δυναμική, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν πρωτεύοντα ρόλο να διαδραματίσουν.

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Expertise for your success

Σημ1: Πηγή Special Report πιστοποίηση, τεύχος 53 ΣΕΒ

Σημ2: «μη τυπική εκπαίδευση» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο

«Άτυπη μάθηση» είναι η μάθηση σε μη οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά με καθορισμένους μαθησιακούς στόχους και διάρκεια όπως η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

Σημ3: Πηγή Cedefop and ETF discussion paper ISBN: 978-92-896-2896-9