MENU

Quality Ambassador - Χαράλαμπος Παπαχρήστος, Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας, ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Χαράλαμπος Παπαχρήστος

Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας, ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

H ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι μια πρωτοπόρα, ελληνική βιομηχανία, με ηγετική παρουσία στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών. Με έδρα στην περιοχή των Ιωαννίνων και με εμπειρία στον τομέα της εμφιάλωσης αναψυκτικών ήδη από το 1955, ξεκίνησε με την εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” το 1988.  Με σταθερά βήματα εξελίχθηκε σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Εταιρεία, που συνεισφέρει διαρκώς και ουσιαστικά στην εθνική οικονομία.

Η σταθερή προσήλωσή της στις αρχές ολικής ποιότητας, της επιτρέπει να υποστηρίζει με υπευθυνότητα ότι κάθε σταγόνα Φυσικού Μεταλλικού Νερού “ΖΑΓΟΡΙ” διατηρεί αναλλοίωτη τη φύση της Ηπείρου.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς, ως Quality Ambassador, η φιλοξενία του κυρίου Χαράλαμπου Παπαχρήστου, Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας της Εταιρείας, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας το όραμα της Εταιρείας για εξωστρέφεια, καινοτομία και υπευθυνότητα, ως παράγοντες που δημιουργούν αξία για τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους προμηθευτές.

1. Σε μια Εταιρεία του δικού σας βεληνεκούς πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι πιστοποιήσεις με βάση τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015 και του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS v6.1 από έναν αναγνωρισμένο, διεθνή Φορέα όπως είναι η TÜV HELLAS (TÜV NORD);

Στην ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., σε ετήσια βάση , διεξάγονται πολλαπλού ενδιαφέροντος επιθεωρήσεις, είτε από τις κρατικές υπηρεσίες και Αρχές, είτε στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών από τους πελάτες μας και βεβαίως είτε εντός των πλαισίων παρακολούθησης και διατήρησης των υφιστάμενων πιστοποιήσεων είτε για την απόκτηση νέων.

Η πραγματικότητα αυτή λοιπόν, έχει καταστήσει την κουλτούρα των επιθεωρήσεων βασικό στοιχείο των λειτουργιών της Εταιρείας, στο σύνολο του φάσματος των δραστηριοτήτων της οι οποίες έχουν ως κεντρικό άξονα την ολική ποιότητα.

Ως εκ τούτου, η πολιτική συνεχούς βελτίωσης ως Αξία για τη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., όπως αυτή αντικατοπτρίζεται και από την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015 και του τεχνικού πρωτοκόλλου IFS v6.1, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία, η οποία συνυπογράφεται και τεκμηριώνεται και με  την σημαντικότατη συμβολή της TÜV HELLAS (TÜV NORD) ως εγνωσμένου κύρους, διεθνή Φορέα.

Οι εν λόγω Πιστοποιήσεις, καθόλη την πολυετή συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και σε ένα πλαίσιο σχέσεων εμπιστοσύνης και σημαντικής αλληλεπίδρασης με στόχο την εξέλιξη και διαρκή βελτίωση, αναγνωρίζονται από τη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ως προστιθέμενη αξία για τη λειτουργία της σε ένα αυξανόμενα απαιτητικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πρόσφατο σημαντικό παράδειγμα της αγαστής συνεργασίας με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), αποτελεί η  πρώτη πανελλαδικά πιστοποίηση στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού, για την παραγωγική διαδικασία των υλικών συσκευασίας των φιαλών ΡΕΤ με χρήση ανακυκλωμένου ΡΕΤ (r-PET), με βάση τα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 και ISO 14001:2015 αντίστοιχα, στα πλαίσια των πολιτικών της αειφορίας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα στα ζητούμενα του “αύριο” για ένα καλύτερο περιβάλλον για το σύνολο της κοινωνίας.

2. Μέσα από τη σχέση ζωής που αναπτύσσετε με τους καταναλωτές σας, που ουσιαστικά μεγαλώνουν μαζί σας, η επένδυση στην ποιότητα αποδεικνύεται πως ανταμείβεται διαχρονικά. Πως ενσωματώνεται στην επιχειρηματική συμπεριφορά της Εταιρείας;

Σε σειρά πολλών ετών δραστηριότητας της Εταιρείας, ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών και των πελατών καθώς και η πίστη που απορρέει από αυτή την ικανοποίησή τους, αποτελούν πάγιο στόχο, άλλα και αναγνωρισμένη διάκριση για τη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία επιβεβαιώνει την στρατηγική επιλογή του προσανατολισμού της στην  ποιότητα, στην ασφάλεια τροφίμων και την αειφορία, ως βασικού πυλώνα του συνόλου των λειτουργιών της.

Ο καταναλωτής σίγουρα μεγαλώνει μαζί μας, αλλά και εμείς μαζί με αυτόν σε μια αμφίδρομη σχέση αμοιβαίας αναγνώρισης, βασικός άξονας της οποίας είναι και η ποιότητα. Αυτό έχει ως επακόλουθο την προτεραιοποίηση της ενσωμάτωσης των εννοιών της ποιότητας, ως πρωταρχικών αξιών στην Εταιρική κουλτούρα της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε..

3. Η Εταιρεία σας, έχει αναπτύξει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και στηρίζει έμπρακτα δραστηριότητες που προάγουν τον αθλητισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και  είναι αρωγός σε κοινωνικές δράσεις που στόχο έχουν τη βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες από αυτές;

Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είναι μία Εταιρεία με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας. Ως ενεργό μέλος της κοινωνίας, συμμετέχει έμπρακτα στην ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας, αφήνοντας το δικό της πολύτιμο κοινωνικό αποτύπωμα. Με συνοδοιπόρους και συνεργάτες επίσημους φορείς και αναγνωρισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, προσφέρει και στηρίζει έμπρακτα τα παιδιά, την οικογένεια, τον άνθρωπο, την κοινωνία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ενδεικτικά, από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την έννοια της ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης, αποτελεί η συνεργασία με την Action Aid, όπου η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. χρηματοδότησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υδροδότησης στη Usigu της Κένυας, δίνοντας πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό στους 43.000 κατοίκους της κοινότητας, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκε το βιοτικό επίπεδο της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, σημαντική κοινωνική πρωτοβουλία ήταν η υιοθεσία των άπορων παιδιών της ΕΛΕΠΑΠ πανελλαδικά, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου η Εταιρεία κάλυψε εξολοκλήρου το πρόγραμμα αποκατάστασης τους, με στόχο να μπορούν να εξελιχθούν σε χρήσιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.      

Η εταιρική υπευθυνότητα είναι μέρος της φιλοσοφίας που έχει η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ για τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει! Με βάση αυτή την αρχή, ακολουθείται στην Εταιρεία ένα πρότυπο λειτουργίας, με κυρίαρχους κεντρικούς άξονες την Ποιότητα, την Αειφορία και την Ικανοποίηση του καταναλωτή, με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ενεργή συμμετοχή της Εταιρείας σε εκπαιδευτικά προγράμματα Ανακύκλωσης, ως μέλος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος “Ανταποδοτική Ανακύκλωση”.  Στόχος της Εταιρείας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση καθώς και η εκπαίδευση και η συμμετοχή τους σε αυτό το σκοπό. Μέσω λοιπόν αυτής της συνεργασίας, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ δημιουργεί σταθμούς ανακύκλωσης, τοποθετώντας περίπτερα ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε διάφορα σημεία της χώρας, εκπαιδεύοντας μικρούς αλλά και μεγαλύτερους να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες τους, να το κάνουν μέρος της καθημερινής τους ζωής, αφήνοντας ο καθένας ξεχωριστά το δικό του «πράσινο» αποτύπωμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι η Εταιρεία παραμένει πίστη στις αρχές της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας, είναι η συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη προϊόντων με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των δομικών υλικών τους , κινείται δηλαδή σταθερά σε μια κατεύθυνση η οποία δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η Εταιρεία και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι, είναι θερμοί υποστηρικτές και χορηγοί σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το “ZAGORI MOUNTAIN RACE”, τη μεγαλύτερη γιορτή ορεινού τρεξίματος του καλοκαιριού και μια μεγάλη πρόκληση για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία, τον αγώνα, τον τερματισμό μετά από πολλές ώρες προσπάθειας, στον τόπο πίσω από το βουνό, το Ζαγόρι.

Μια επίσης σημαντική αθλητική χορηγία είναι το “Zagori Basketball Camp & Tournament” που γίνεται κάθε Ιούνιο, με το κλείσιμο των σχολείων για τη μύηση παιδιών ηλικίας από 5-16 ετών στο άθλημα του μπάσκετ. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό “ΖΑΓΟΡΙ”, στηρίζει το “Zagori Basketball Camp & Tournament”, 28 χρόνια πλέον, ως μια κοιτίδα αθλητισμού που εκπαιδεύει αυριανούς πρωταθλητές, στον αθλητισμό και τη ζωή. 

4. Έχετε τονίσει ότι βασική επιδίωξη της ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι να βρίσκεστε δίπλα στους ανθρώπους σας με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας υποστηρίζοντας με πράξεις την επαγγελματική τους ανέλιξη. Πώς το επιτυγχάνετε αυτό; Βοηθά η διαρκής εκπαίδευση των στελεχών σας σε αυτή την κατεύθυνση;

Η εκπαίδευση και μάλιστα η διαρκής εκπαίδευση είναι ένα βασικός παράγοντας επαγγελματικής ανέλιξης, αλλά δεν είναι ο μόνος.  Στη ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. με τον όρο ‘’Εκπαίδευση’’ αναφερόμαστε σε ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων των στελεχών μας και του δυναμικού της Εταιρείας σε ότι αφορά την καθημερινότητα της καθ’ αυτού εργασίας τους. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι απαιτήσεις της αγοράς και του καταναλωτικού κοινού δημιουργούν τις συνθήκες γύρω από τις οποίες καθορίζονται και οι απαιτήσεις της εργασίας μας. Η εκπαίδευση βέβαια, δεν περιορίζεται μόνο στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων των ανθρώπων μας.   Η συνολική ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, εξελίσσεται σε μια διαδικασία συνεχούς μάθησης και ζύμωσης, με προοπτική στο μέλλον και με στόχο να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες για τα στελέχη, που θα αποτελέσουν εφόδια για καταστάσεις και εργασίες που απαιτούν περισσότερες ευθύνες και πρωτοβουλία.  Η προσωπική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική και διακατέχεται από καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι η διαδικασία ουσιαστικής μάθησης δεν είναι στείρα, αλλά δημιουργεί επίσης και τις συνθήκες ανάπτυξης προσωπικοτήτων. Αναφερόμαστε δηλαδή, σε μια συστηματική και συνειδητή διαδικασία ατομικής ανάπτυξης των εργαζομένων μας.  Τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτή την προσέγγιση οι άνθρωποι της ΧΗΤΟΣ είναι:

  • Nα παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να επιλύουν άμεσα τα τυχόν προβλήματα
  • Να απολαμβάνουν την αναγνώριση και την επιβράβευση από την Εταιρεία
  • Να ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους
  • Να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις πιθανές εντάσεις και συγκρούσεις
  • Να αυξάνουν την ικανότητα συνεργασίας μέσα στην Ομάδα
  • Να παίρνουν ικανοποίηση από την υψηλή αποτελεσματικότητα τους
  • Να είναι δεκτικοί στις αλλαγές
  • Να έχουν συνεχώς την αίσθηση της προσωπικής ανάπτυξης

Ως εκ τούτου, στην ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε., δεν παραμένουμε σε προσεγγίσεις μεμονωμένων σεμιναρίων, αλλά έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνεχούς ανάπτυξης ατομικών αλλά και ομαδικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με αντικειμενικό σκοπό την ενδυνάμωση των εργαζομένων μας σε όλα τα επίπεδα.