Η εξέλιξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα και η συμμετοχή της TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σταύρος Τόγιας

Vice President Renewables

 

 

 

Όταν το 2008 επιθεωρούσαμε το πρώτο μας  φωτοβολταϊκό πάρκο (ΦΒ), με ισχύ 2 MWp που κατασκευαζόταν στην ΒΙΠΕ Βόλου και είχε τον «αστρονομικό» προϋπολογισμό των 12 εκατομμυρίων ευρώ, κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί την πορεία που θα είχαν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα.  Η εγκατεστημένη ισχύς των έργων στη χώρα μας ξεπερνάει πλέον τα 10 GW, ενώ το κόστος κατασκευής των έργων μειώθηκε εντυπωσιακά και αντίστοιχα μειώθηκε και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας. Πλέον από το αρχικό σχήμα της σταθερής τιμής (FiT), περάσαμε στην διαφορική ενίσχυση (FiP) και σε τιμές ως αποτέλεσμα μειοδοτικών διαγωνισμών, ενώ πλέον, με ενδιαφέρον αναμένουμε την υιοθέτηση του target model και την επικράτηση κανόνων ελεύθερης αγοράς με διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε αυτό το διαμορφούμενο νέο εξαιρετικά ανταγωνιστικό πλαίσιο αλλά και σε συνδυασμό με τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας και υπό το πρίσμα της συνεχούς προσπάθειας προστασίας του περιβάλλοντος και του πλανήτη, το μέλλον της ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στην χώρα αναμένεται σταθερά αναπτυσσόμενο, με προοπτικές, σύμφωνα με τον Εθνικό σχεδιασμό, διπλασιασμού της εγκατεστημένης ισχύος μέχρι το 2030.

Τη τελευταία δεκαετία, η ομάδα των Α.Π.Ε. της TÜV HELLAS, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε έργα που ξεπερνούν τα 2 GW Αιολικών, 1,5 GWp Φ/Β και πλήθος σταθμών Βιοαερίου και  Υδροηλεκτρικών σταθμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την συσσώρευση εκτεταμένης εμπειρίας σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών που στοχεύει στην υποστήριξη των επενδύσεων σε όλες τις φάσεις των έργων. Από την ακριβή εκτίμηση της αναμενόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τον έλεγχο των μελετών, την διεξαγωνή τεχνικών επιθεωρήσεων ποιότητας των εργασιών κατά τη κατασκευή, μέχρι την αξιολόγηση της παραγωγής μετά την ολοκλήρωση του έργου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχής μείωση του κόστους κατασκευής των έργων Α.Π.Ε., πιέζει και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ενεργειακών επενδύσεων, ενώ αντίθετα, η  μείωση της τιμής πώλησης απαιτεί την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων στο σύνολο της συμβασιοποιημένης εμπορικής διάρκειας λειτουργίας τους.  Ως TÜV HELLAS, θεωρούμε ότι η επίλυση αυτής της δύσκολης εξίσωσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλους τους τομείς της επένδυσης και κάτω από αυτό το πρίσμα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 

Κρίνεται σκόπιμο τέλος να σημειωθούν τα οφέλη της εδραιωμένης συνεργασία μας με τη μητρική μας TUV Nord για την διεξαγωγή ελέγχων παραλαβής εξοπλισμού για λογαριασμό των πελατών μας, σε όλες τις βιομηχανικές περιοχές του κόσμου. Ειδικά στον  ευαίσθητο τομέα των φωτοβολταϊκών και σε συνεργασία με την «αδελφή» εταιρεία TÜV Nord China, η οποία διαθέτει από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων φωτοβολταϊκών panels, ελέγχουμε την ποιότητα του συγκεκριμένου εξοπλισμού διεξάγοντας τους πλέον  απαιτητικούς ελέγχους και εφαρμόζοντας ευέλικτα δειγματοληπτικά σχήματα προσαρμοσμένα στο επίπεδο εμπιστοσύνης που ο κάθε πελάτης μας επιθυμεί.

Υπό το πρίσμα του συνεχώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος στον τομέα των ΑΠΕ, όπου πλέον οι επενδύσεις στερούμενες των  «προστατευτικών» πλαισίων γίνονται εξαιρετικά απαιτητικές, η TÜV Hellas  παραμένει σε ετοιμότητα ώστε να υποστηρίζει τους πελάτες της στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε η υψηλή ποιότητα στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την υλοποίηση και τη λειτουργία των νέων έργων να συνεχίσει να συμμετέχει καταλυτικά στη διασφάλιση  της επιτυχίας της επένδυσης.