Με εκατοντάδες συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε το δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάριo στις Τεχνικές Αύξησης Λιανικών Πωλήσεων

Με Εισηγητή είναι τον κ. Δημήτριο Βέργα, Neurosales Practitioner Behavioural Economist και τη συμμετοχή εκατοντάδων στελεχών επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε το δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάριο στις Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων.

Περιγραφή

Ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την εφαρμογή των αρχών, των μεθόδων και τεχνικών της Νευροεπιστήμης και της αύξησης των πωλήσεων στη Λιανική.

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην επιστημονική πώληση (scentific sales), εστιασμένο στην λιανική πώληση και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που οι πωλητές έχουν ή θα έπρεπε να έχουν επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα.

Στο πρόγραμμα αναλύονται οι neuro- τεχνικές και neuro - μέθοδοι για όλα τα στάδια πώλησης, από την υποδοχή του πελάτη μέχρι το after sales service για την δημιουργία, την αύξηση και την διατήρηση των πωλήσεων.

Ενότητες

 • Η βιολογία της κατανάλωσης: πώς λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς οι πελάτες και τι τους υποκινεί
 • Υποδοχή: τι πρέπει να προσέχουμε και λεκτικά υποδοχής που δημιουργούν καλό κλίμα
 • Διάγνωση: τεχνικές διάγνωσης, ποιες ερωτήσεις απαγορεύονται
 • Παρουσίαση / Πρόταση προϊόντων και υπηρεσίων: πώς πρέπει να γίνεται η παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών, ποια λεκτικά πρέπει να χρησιμοποιούνται, πώς πρέπει να γίνονται οι προτάσεις αγοράς
 • Συμπληρωματικές πωλήσεις: πώς επιτυγχάνουμε συμπληρωματικές πωλήσεις (upsales/upgrade)
 • Κλείσιμο Πώλησης
 • Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Σύνδρομα Νευροπωλήσεων:
  • Μηνύματα κοινωνικής επιρροής
  • Μηνύματα ενίσχυσης της αγοράς
  • Έκφραση προσωπικών απόψεων
  • Πώληση των ‘ακριβών’ προϊόντων
  • Υπερθετικές εκφράσεις

Tο παρόν πρόγραμμα αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου προγράμματος Νευροπωλήσεων (Neurosales) διάρκειας 12 ωρών