ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Ευθύνη όλων η βιώσιμη ανάπτυξή του. Η πιστοποίηση και ο συντονισμός απαραίτητα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.

 

Uxue Azpiroz,

Διευθύντρια Γραφείου Κρήτης και

Vice president Food

 

Ο τουρισμός ως οικονομική δραστηριότητα είναι στην τρίτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στην κατηγορία εσόδων από εξαγωγές, αντιπροσωπεύοντας το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ, το 30% των εξαγωγών υπηρεσιών και 1 στις 10 θέσεις εργασίας στον κόσμο.

Με αυτά τα δεδομένα, τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν ένα σύνολο με 17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη, (SDG) του κλάδου που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η τολμηρή αυτή ατζέντα καθορίζει ένα πλαίσιο για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2030.

Στην Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης με συνεχή ετήσια αύξηση εσόδων και με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως η άφιξη εκατομμυρίων τουριστών, πέραν των εσόδων, φέρνει ταυτόχρονα και πολύ μεγάλες ευθύνες. Οι τουρίστες που θα φτάσουν στα αεροδρόμια και στα λιμάνια της χώρας, θα κυκλοφορούν στους δρόμους και θα φιλοξενηθούν στις ξενοδοχειακές μονάδες έχουν μεγάλες προσδοκίες τόσο ως προς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα τους προσφερθούν, όσο και για το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια τους.

Ο σύγχρονος τουρίστας θεωρεί όλα τα ανωτέρω ως δεδομένα και επιπλέον επιζητά την εμπειρία της επαφής με την τοπική κοινωνία ζώντας τη διαφορετικότητα του τόπου που επισκέπτεται.

Για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις νέες προκλήσεις θα πρέπει να αναπροσανατολιστούμε σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, καθιστώντας τον τουρισμό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, της αξιοπρεπούς εργασίας, της διατήρησης των οικοσυστημάτων, της κληρονομιάς και της κοινωνικής συνοχής.

Η εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης από τις επιχειρήσεις και η επιθεώρησή τους αποσκοπούν σε αυτό ακριβώς, την αντιμετώπιση των πολλών δυνητικών θεμάτων που αφορούν στον τουρίστα, την Ποιότητα, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον, την Αυθεντικότητα και όχι μόνο.

Όμως, η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης, αν και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων. Απαιτείται συντονισμός των αρχών, του επιχειρηματικού κόσμου και των φορέων ελέγχου ώστε να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του Τουρισμού στις επιθεωρήσεις υποδομών, στις πιστοποιήσεις για απόκτηση του σήματος λειτουργίας, στις πιστοποιήσεις για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας των τροφίμων, στην αειφορία και την κοινωνική ευθύνη. Η παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών για την τουριστική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους στρατηγικούς μας στόχους. Από την πλευρά μας ανανεώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας προσφέροντας εκτός από την Πιστοποίηση και τον Έλεγχο και ένα πλήθος άλλων προσαρμοσμένων λύσεων με βάση τις απαιτήσεις των πελατών μας.