QUALITY AMBASSADOR - Γιώργος Πέτσης Γενικός Διευθυντής DPORT SERVICES - ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!


Γιώργος Πέτσης

Γενικός Διευθυντής DPort Services

Ο Φορέας μας είναι υπερήφανος για την εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία της DPORT Services αλλά και για τη μακροχρόνια συνεργασία που διατηρεί με την εταιρεία και την εμπιστοσύνη που έχει επιδείξει στις υπηρεσίες μας, τόσο με την πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης και την Πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας των μηχανημάτων, όσο και με τη διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, για το σύνολο των εργαζομένων της.

Για τον λόγο αυτό φιλοξενούμε σήμερα με μεγάλη χαρά στη στήλη Quality Ambassador τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Γιώργο Πέτση, που μας τιμά με τη συμβολή του στην καθημερινή μας προσπάθεια για ανάδειξη της Ποιότητας και της Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων, ως μοχλό βελτίωσης της επιχειρηματικότητας.

Η DPort Services, οι Συνεργαζόμενες εταιρείες & οι εργαζόμενοί σας, φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά. Στόχος σας είναι η καθιέρωση του Λιμανιού του Πειραιά σε πρωταγωνιστή στο δίκτυο της ναυτιλιακής κοινότητας. Πείτε μας πώς επιτυγχάνεται αυτό;


Η καθιέρωση του λιμανιού του Πειραιά ως πρώτο λιμάνι της Μεσογείου και ισχυρό παίκτη στην 3η θέση στην Ευρώπη στηρίζεται σε δύο σκέλη. Πρώτον στην προνομιακή του θέση, ως πύλη υποδοχής της εμπορικής δραστηριότητας από την Ασία και δεύτερον στις υψηλής ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες που εξασφαλίζει μέσα από εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σε αυτό το δεύτερο σκέλος επικεντρώνονται οι προσπάθειες της DPort με την διαρκή εκπαίδευση και επανακατάρτιση των εργαζομένων μας, ώστε να βρίσκονται πάντοτε στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικών ικανοτήτων και να παρέχουν με ταχύτητα και ασφάλεια υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η επιτυχία αυτή τοποθετεί ταυτόχρονα ψηλά τον πήχη για την καθημερινή επιβεβαίωση όλων αυτών που έχουμε καταφέρει στον τομέα των Λιμενικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με ταχύτητα, ασφάλεια και περιβαλλοντική συνείδηση.

Η  πολυετής πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων αλλά και της ανυψωτικής ικανότητας των Μηχανημάτων σας, από έναν αναγνωρισμένο Διεθνές Φορέα πώς εκτιμάτε ότι συνεισφέρουν στη λειτουργία της εταιρείας σας και στη κατεύθυνσή σας για συνεχή βελτίωση;

Η DPort Services από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της επέλεξε να χρησιμοποιήσει όλα τα επιστημονικά εργαλεία που α) εξασφαλίζουν ποιότητα στην παραγωγική διαδικασία και β) ενισχύουν την ασφάλεια και την υγιεινή στο χώρο εργασίας.

Η πιστοποίηση όλων αυτών των συστημάτων και διαδικασιών έγινε με την επιλογή και τη συνεργασία αναγνωρισμένων Διεθνών Φορέων Πιστοποίησης με βασικό συνεργάτη την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Η συνεργασία της DPort Services με την TÜV HELLAS (TÜV NORD), μας επέτρεψε να καταγράψουμε, να ποσοτικοποιήσουμε και να αναβαθμίσουμε τις δραστηριότητές μας στους τομείς της Υγιεινής, της Ασφάλειας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε το εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων μας.

Η συνεργασία μας είναι διαρκής, όπως είναι διαρκής και η προσπάθειά μας για την συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο Λιμάνι.

Έχετε τονίσει ότι επενδύετε στη βασική σας δύναμη, το ανθρώπινο δυναμικό. Πώς ​τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της TÜV HELLAS (TÜV NORD) σας βοηθούν και σας υποστηρίζουν στις καθημερινές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητας της δουλειάς σας;​

Για την DPort Services η δύναμή της είναι οι εργαζόμενοί της. Η πιστοποίηση διαδικασιών και η καταγραφή των δραστηριοτήτων είναι μόνο το πρώτο σκέλος της προσπάθειάς μας. Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό είναι η διαρκής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Είτε αφορά στις επαγγελματικές του δεξιότητες, είτε αφορά στην ενημέρωση του για ζητήματα ασφαλείας και υγιεινής, είτε για καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση, η DPort εξασφαλίζει διαρκή κατάρτιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων της.

Ταυτόχρονα, με αίσθημα ευθύνης για τους εργαζομένους μας και τις οικογένειες τους, παρέχουμε διαρκή επιμόρφωση σε ζητήματα που δεν αφορούν αμιγώς στις Λιμενικές διαδικασίες όπως σεμινάρια Ασφαλούς Οδήγησης υψηλού επιπέδου για την βελτίωση της οδηγικής τους συμπεριφοράς εντός και εκτός Λιμένος.

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός της DPORT Services για τα επόμενα χρόνια κα πώς οι Πιστοποιήσεις σας αποτελούν μοχλό ανάπτυξής για την Ελλάδα και το εξωτερικό;

Η καθιέρωση του Λιμανιού του Πειραιά στις υψηλότερες Ευρωπαϊκές θέσεις δημιουργεί υψηλές προσδοκίες αλλά ταυτόχρονα και υψηλές απαιτήσεις για όλους μας. Απαιτήσεις βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, διαρκούς εξέλιξης της εταιρίας για την υποστήριξη των νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, διαρκούς κατάρτισης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση η βοήθεια που προσφέρει η συνεργασία μας με την TÜV HELLAS (TÜV NORD είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την αποτύπωση των εξελίξεων και των νέων αναγκών όπως και για την σχεδίαση εργαλείων που θα μεταφέρουν αυτές τις απαιτήσεις στην διαδικασία κατάρτισης των εργαζομένων μας.