ΤΥΠΟΣ

Οι σπουδαίες ειδήσεις του Φορέα μας παρουσιάστηκαν στον Eλληνικό Τύπο καλύπτοντας επιχειρηματικό και εξειδικευμένο κοινό.

Την εταιρεία Regate πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)  (11/1/2022)

Powergame.gr  

Agronews.gr                     

Nowmag.gr

Paron.gr                            

Cibum.gr                            

Athens-news.gr

Reporter.gr                       

Biztech.gr                          

Goseminars.gr

Ypodomes.com 

Supply-chain.gr 

CSRindex.gr

Sekee.gr                            

Moved.gr                          

Palo.gr

Infocom.gr                        

Sev.org.gr                         

Inewsgr.com

Kataskevesktirion.gr       

Στην Ελλάδα το ένα από τα 4  εξειδικευμένα κέντρα ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ομίλου TÜV NORD διεθνώς
31/1/2022 (1/2)

Euro2Day.gr                     

Startupper.gr                    

Banksnews.gr

Newsbeast.gr                   

Reporter.gr                       

Cibum.gr

Newmoney.gr                  

Forin.gr               

Dailypharmanews.gr

Newpost.gr                       

Fpress.gr                            

Banks.com.gr

Liberal.gr                           

Paron.gr                            

Thebanker.gr

Imerisia.gr                         

Sofokleous10.gr              

CSRindex.gr       

Insider.gr

Στην Ελλάδα το ένα από τα 4  εξειδικευμένα κέντρα ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ομίλου TÜV NORD διεθνώς

31/1/2022 (2/2)
 

Enquire.gr                         

Industry-news.gr             

E-vitrine.gr

Mykosmos.gr                   

Ypodomes.com  Semifind.gr        

Acrobase.eu                     

Businessnews.gr              

Afteroffice.gr

Makelio.gr                        

Fpress.gr                            

Suxnotita.gr

Ot.gr                                   

Emea.gr                             

Findgr.de

Xrima-online.gr  Newsbase.gr                    

Anemosradio.gr

Palo.gr                               

Inewsgr.com

Τα «Νερά Κρήτης» επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) 3/2/2022
 

Powergame.gr  

Constructionmag.gr                       

Cibum.gr

Reporter.gr                       

Goseminars.gr                  

Agronews.gr

Ypodomes.com 

Industry-news.gr                            

Epixeiro.gr         

Forin.gr               

Haniotika-nea.gr                            

CSRindex.gr

SETE.gr               

Energyin.gr                                      

Inewsgr.com

SEV.org.gr                         

Coupaki.gr                                       

Palo.gr

Kriti24.gr

Την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) 8/2/2022

Naftemporiki.gr

Epixeiro.gr                        

Xtesini.gr

MSN.com                          

Powergame.gr  

SETE.gr

Industry-news.gr             

Agronews.gr                     

Makelio.gr

Forin.gr               

Cibum.gr                            

Topics.gr

Ypaithros.gr                      

Emea.gr                             

Inewsgr.com

Ypodomes.com 

CSRindex.gr                      

Newsbase.gr

Τη διαφημιστική εταιρεία Cream πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) 10/2/2022

Advertising.gr                   

CSRindex.gr

SEV.org.gr                         

Epixeiro.gr

Ypodomes.com 

Goseminars.gr   

Reporer.gr                        

Inewsgr.com

SETE.gr               

Palo.gr

H TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεωρεί σταθμούς φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του δικτύου της Volvo Car Hellas 23/2/2022

Energypress.gr  

Metaforespress.gr          

Energyin.gr

Reporter.gr                       

Epixeiro.gr                        

Industry-news.gr

SEV.org.gr                         

Ypodomes.com 

CSRindex.gr

SETE.gr               

Energy-industry.gr           

Inewsgr.com

Energymag.gr                   

Paron.gr                            

Palo.gr

Kataskevesktirion.gr       

Energia.gr

Την ΕΛΓΕΚΑ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) 28/2/2022

Paron.gr                            

Industrynews.gr               

Powergame.gr

Ypaithros.gr                      

Ypodomes.com 

Cibum.gr             

Reporter.gr                       

Energia.gr                         

Inewsgr.com

Businessnews.gr              

Agronews.gr                     

Palo.gr

SEV.org.gr                         

Forin.gr               

Opennews.gr

Metaforespress.gr          

Emea.gr                             

Newsbase.gr

Epixeiro.gr