Τον εισαγωγέα των Peugeot, Citroën & DS επαναπιστοποίσε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Αναλυτικά, η επαναπιστοποίηση της Aiglon πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 με πεδία εφαρμογής την εμπορία αυτοκινήτων μέσω δικτύου των επίσημων διανομέων, εμπορία ανταλλακτικών μέσω του δικτύου, τεχνική υποστήριξη του δικτύου, υποστήριξη του δικτύου για την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εμπορία αυτοκινήτων στο δημόσιο τομέα.

Την εταιρεία AIGLON,  μέλος του Ομίλου Εταιρειών Συγγελίδη και επίσημο εισαγωγέα και διανομέα των μαρκών Peugeot, Citroën & DS Automobiles του Ομίλου STELLANTIS –– στην Ελλάδα επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Αναλυτικά, η επαναπιστοποίηση της Aiglon πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 με πεδία εφαρμογής την εμπορία αυτοκινήτων μέσω δικτύου των επίσημων διανομέων, εμπορία ανταλλακτικών μέσω του δικτύου, τεχνική υποστήριξη του δικτύου, υποστήριξη του δικτύου για την εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και εμπορία αυτοκινήτων στο δημόσιο τομέα.

Σημειώνεται πως η AIGLON ιδρύθηκε το 1970 και έκτοτε εισάγει και διανέμει τα τρία εμπορικά σήματα Peugeot, Citroën και DS Automobiles μέσω ξεχωριστών αποκλειστικών δικτύων σημείων πώλησης και εξυπηρέτησης.

Η AIGLON, ήταν ο πρώτος όμιλος αυτοκινήτων στην Ελλάδα που σχεδίασε και εγκατέστησε  με επιτυχία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ πλέον εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, σε όλο το φάσμα δραστηριοποίησής της, εξασφαλίζοντας και επιτυγχάνοντας υψηλό δείκτη ικανοποίησης πελατών, και για τα τρία εμπορικά σήματα, που υπερβαίνουν το μέσο ευρωπαϊκό δείκτη.

Έτσι, η επαναπιστοποίηση της εταιρείας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς επιβεβαιώνει την αδιάκοπη δέσμευση της AIGLON στα όσα προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα καθώς και τη σταθερή σχέση της με τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Ο κ. Μιχάλης Αναγνωστόπουλος, Επικεφαλής Επιθεωρητής  της TÜV HELLAS (TÜV NORD)δήλωσε ότι: «Η AIGLON και ευρύτερα ο Όμιλος Συγγελίδη αποτελούν σημεία αναφοράς στην αγορά αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Έτσι, η επαναπιστοποίησή της, επιβεβαιώνει εκ νέου τη σημασία που δίνει η εταιρεία στην διασφάλισης της ποιότητας, της ασφάλειας και της απαρέγκλιτης τήρησης των διαδικασιών. Γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά και στη εξασφάλιση του ηγετικού της ρόλου στην αγορά. Έτσι, η σταθερή μας συνεργασία για περισσότερα από 22 χρόνια, αποτελεί χαρά αλλά και ταυτόχρονα επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της Aiglon προς τον κορυφαίο φορέα πιστοποίησης στη χώρα».

Ο κ. Στάθης Χιονάτος, Υπεύθυνος Διαχειριστικών Συστημάτων της ΑΙGLON δήλωσε ότι:

Με επίκεντρο της φιλοσοφίας μας την ταύτιση του ονόματός μας ως μια εταιρεία “άρρηκτα συνδεδεμένη με τους πελάτες μας” σε μία συν-δημιουργική διαδικασία, λειτουργούμε με υπεύθυνο τρόπο σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής μας δράσης, στηριζόμενοι σε αξίες αναλλοίωτες στο χρόνο, όπως:

Αξιοπιστία. Ακεραιότητα. Υπευθυνότητα. Δέσμευση στο αποτέλεσμα. Καινοτομία. Ασφάλεια. Σεβασμός στον πελάτη, στους συνεργάτες και στους υπαλλήλους. Προστασία του Περιβάλλοντος.

Η επαναπιστοποίηση των Διαχειριστικών Συστημάτων της AIGLON αναδεικνύει τις δράσεις μας και βελτιώνει σημαντικά την ανταγωνιστική μας θέση, πολύ περισσότερο όταν αυτή συνεπικουρείται και επιβεβαιώνεται από το κύρος, την αξιοπιστία και την  αναγνωρισιμότητα του οργανισμού TUV HELLAS (TÜV NORD).