Τον απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας δημοσίευσε το TÜV NORD

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται στοιχεία από 12 θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης για πρώτη φορά και της TÜV HELLAS, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό ρόλο της ελληνικής θυγατρικής σε διεθνές επίπεδο.

Τον απολογισμό βιωσιμότητας και υπευθυνότητας για το 2021 δημοσίευσε το TÜV NORD (https://www.tuev-nord-group.com/en/company/annual-reports-facts-and-figures/annual-report-2021/corporate-responsibility/), καταγράφοντας τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται στοιχεία από 12 θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης για πρώτη φορά και της TÜV HELLAS, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό ρόλο της ελληνικής θυγατρικής σε διεθνές επίπεδο.

Ο ετήσιος απολογισμός του 2021 εστιάζει στην Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας με ορίζοντα το 2025 (CR Strategy 2025) καθώς και στους στόχους βιωσιμότητας που σχεδιάζει να επιτύχει έως το 2023.

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του σε θέματα βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας, το TÜV NORD GROUP έλαβε πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο της EcoVadis για την εξαιρετική του επίδοση αλλά και τη διαφάνειά του στους συγκεκριμένους τομείς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Περιλαμβάνεται έτσι στο 3% των 90.000 εταιρειών που συμμετείχαν στη σχετική διαδικασία.

Ο Όμιλος δημοσίευσε τον πρώτο απολογισμό εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας το 2018 ενώ τα δύο επόμενα χρόνια δημοσίευσε εκθέσεις προόδου που περιγράφουν τον οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίτυπο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή έκθεση CR επαληθεύτηκε για πρώτη φορά από εξωτερικό επαληθευτή (BDO).

«Οι υπεύθυνες και βιώσιμες δράσεις συμβάλλουν στην κοινωνία και το περιβάλλον, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο σε εμάς για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες. Έτσι εξασφαλίζουμε το μέλλον της εταιρείας μας» τονίζει ο κ. Adrian Altrhein, Corporate Responsibility Manager του TÜV NORD GROUP.

Σημειώνεται ότι από το 2020 η βιωσιμότητα συγκαταλέγεται στις βασικές αξίες ανάπτυξης του Ομίλου, ενώ με το πλάνο “Strategy2025", η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης σε όλες τις επιμέρους  διευθύνσεις και τμήματα του TÜV NORD.

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τα θέματα που απασχολούν τον όμιλο είναι:

  • Η τεχνολογία υδρογόνου, η οποία θεωρείται το κλειδί της επιτυχίας της ενεργειακής μετάβασης
  • Η ανάπτυξη νέων, ψηφιακών τρόπων παροχής υπηρεσιών
  • Η χρήση εναλλακτικών υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προήλθαν από επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν στους 1,81 τόνους ανά εργαζόμενο έναντι 2,77 τόνους το 2019 και 2,07 το 2020.
  • Η επιλογή προμηθευτών με κριτήρια βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα,  πλέον το 72% του όγκου των αγορών του TÜV NORD πραγματοποιήθηκε από προμηθευτές που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του ομίλου, έναντι 25,7% το 2019 και 57% το 2020.
  • Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο επίκεντρο και σταθερά τους παρέχονται προγράμματα ένταξης, ανάπτυξης και συνεχούς καθοδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δωρεές του ομίλου για το 2021, ανέρχονται σε περισσότερα από 400.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Πρόεδρος του TÜV NORD GROUP Dr. Dirk Stenkamp: «Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να επιτύχουμε μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030. Η διαδικασία απανθρακοποίησης ακολουθεί το τρίπτυχο της αποφυγής, της μείωσης και του συμψηφισμού. Το 2021 καταφέραμε να μειώσουμε σημαντικά το ανθρακικό μας αποτύπωμα ως εταιρεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά». Και προσέθεσε πως «τα αποτελέσματα που επιτύχαμε και οι προσλαμβάνουσες που αποκομίσαμε, τα οποία και απαριθμούνται στον απολογισμό της Κοινωνικής Υπευθυνότητας μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα στην πορεία μας ώστε να μετατραπούμε σε έναν βιώσιμο και υπεύθυνο όμιλο».

Η κυρία Σοφία Γεωργαλή CSR  Manager της TÜV HELLAS (TÜV NORD) τόνισε ότι: «Η εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα συμπεριλαμβάνεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων αλλά και των αρχών μας. Ειδικά στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχουμε συμβάλλει ενεργά με μια σειρά από δράσεις, βοηθώντας τόσο στον κρίσιμο τομέα της υγείας όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξη των στελεχών αλλά και των συνεργατών μας παραμένοντας ελκυστικός εργοδότης. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, αναβαθμίζοντας πρακτικές και δράσεις και προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες, με γνώμονα την εξασφάλιση της βιωσιμότητας στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας».