Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Eurobank πιστοποιεί η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ο Φορέας μας, προχωρά στη διενέργεια των σχετικών ελέγχων και την πιστοποίηση, σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 14064, της Eurobank, η οποία είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που αποκτά πιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προχωρά στη διενέργεια των σχετικών ελέγχων και την πιστοποίηση, σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 14064,της Eurobank, η οποία είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που αποκτά πιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εξέλιξη, η οποία και επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σημασία που δίνει η Eurobank στο αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα (CO2 Footprint) τόσο της ίδιας της τράπεζας όσο και των συνεργατών της και μάλιστα με βάση τα πιο απαιτητικά διεθνή πρωτόκολλα και πρότυπα.

Αναλυτικά, η επαλήθευση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα της Eurobank βασίζεται πάνω στις απαιτήσεις του σχετικού πρωτοκόλλου που έχει δημοσιευθεί από το WorldBusinessCouncilforSustainableDevelopment και το WorldResourcesInstitute καθώς και στο διεθνές Πρότυπο ISO 14064.

Μάλιστα, θα επαληθευθούν όλες οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της τράπεζες αλλά και άλλες έμμεσες εκπομπές συνεργατών και προμηθευτών της, τις οποίες η Eurobank μπορεί να ελέγξει, καθοδηγήσει ή επηρεάσει.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνεται έμπρακτα αλλά και ουσιαστικά η σημασία που δίνει η Eurobank στην περιβαλλοντική της συνείδηση και δράση, επιλέγοντας μάλιστα να πιστοποιηθεί σε αυτό ακριβώς τον τομέα από τον κορυφαίο φορέα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η τράπεζα αποτελεί πρώτης τάξεως παράδειγμα για μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις, ώστε με τη σειρά τους και αυτές να επαληθεύσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank είναι πιστοποιημένη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με μια σειρά από πρότυπα. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ΙSO 10002:2018  που αφορά στη Διαχείριση Ποιότητας- Ικανοποίηση Πελατών, το ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το ISO 45001:2015 για το Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, το ISO 50001:2018 που αφορά στο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης, το ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το ISO 22301:2012 για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας και το ISO 20000-1:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.  

 

Ο Δρ. Χημ.-Μηχ. Παναγιώτης Αχλάδας, Επικεφαλής Επαληθευτής της TÜV HELLAS (TÜV NORD) που επαλήθευσε τους υπολογισμούς των εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου ανέφερε πως

«Η ανάπτυξη ουσιαστικής περιβαλλοντικής συνείδησης είναι πλέον μονόδρομος για ένα μεγάλο φάσμα των ελληνικών επιχειρήσεων. Με την οικειοθελή πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14064, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. αποδεικνύει περίτρανα την σημασία που δίνει στην αξιόπιστη αποτύπωση του ανθρακικού της αποτυπώματος που συνίσταται τόσο από άμεσες όσο και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Από την πλευρά μας, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που αναλαμβάνουμε αυτό το τόσο υπεύθυνο και σημαντικό έργο, αυτό της αντικειμενικής επαλήθευσης του ανθρακικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο της πολυετούς και επιτυχημένης συνεργασίας που έχουμε με την τράπεζα».

Ο επικεφαλής ESG της Eurobank, κ. Πάκης Παπαδημητρίου, δήλωσε ότι: «Η πιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος της Τράπεζας, από την TÜV HELLAS, είναι μια σημαντική επιβεβαίωση της υπεύθυνης στρατηγικής ESG που ακολουθεί η Eurobank, με βάση τα διεθνή πρότυπα. Οι επιδόσεις μας, κατά το 2021, αποδεικνύουν απόλυτα την αποτελεσματικότητα αυτής και την πιστή τήρηση των δεσμεύσεων της Τράπεζας στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Στηρίζουμε τη μετάβαση σε μια οικονομία με μειωμένες εκπομπές, υιοθετούμε μια υπεύθυνη πιστωτική πολιτική για μείωση της έκθεσης σε περιβαλλοντικούς κινδύνους και επιδιώκουμε διαρκώς τη μείωση του λειτουργικού μας αποτυπώματος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Eurobank είναι πιστοποιημένη από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) σύμφωνα με μια σειρά από πρότυπα. Σε αυτά περιλαμβάνονται :

ΙSO 10002:2018 | Για τη Διαχείριση Ποιότητας - Ικανοποίηση Πελατών,

ISO 14001:2015 | Για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,

ISO 45001:2018| Για το Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία,

ISO 50001:2018 | Για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης,

ISO 9001:2015 | Γιατο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,

ISO 22301:2012 | Για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας και

ISO 20000-1:2018 | Για το Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής.