Την εταιρεία Regate πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από τη σχετική επιθεώρηση των συστημάτων και εγκαταστάσεων της Regate στην Αθήνα και αφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΙSO 27001:2013 & ISO/IEC 20000-1:2018.

Την εταιρεία πληροφορικής Regate, μια από τις πιο δυναμικές και αναπτυσσόμενες εταιρείες του κλάδου της πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από τη σχετική επιθεώρηση των συστημάτων και εγκαταστάσεων της Regate στην Αθήνα και αφορά στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΙSO 27001:2013  & ISO/IEC 20000-1:2018.

Σημειώνεται πως η εταιρεία Regate εξειδικεύεται σε Sales Force Automation, Field Service και CRM λύσεις, με τη χρήση των φορητών τεχνολογιών. Δραστηριοποιείται από το 2004 στη χώρα μας και αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις στην κατεύθυνση της μείωσης κόστους, αύξησης παραγωγικότητας και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Ο κ. Μιχάλης Αλεξίου, IT & ISProductManagerτης TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε πως «Οι υπηρεσίες πληροφορικής βρίσκονται στην καρδιά της ψηφιακής μετάβασης και οι εγχώριες εταιρείες του κλάδου αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας. Η Regate είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας εταιρείας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας αλλά και για το γεγονός ότι τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες που περιλαμβάνει μια τόσο απαιτητική αλλά και σημαντική πιστοποίηση».

Ο κ Γιώργος Μαρκατάτος, CEO της Regateδήλωσε ότι: «Η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO/IEC 20000-1:2018, αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας κατά την κατασκευή του λογισμικού Regate Effective και την υποστήριξη των πελατών και συνεργατών μας. Μας δίνει ταυτόχρονα, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την σωστή ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια. Μέσα από τη συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)  γνωρίσαμε έναν σημαντικό συνεργάτη για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μας.»