Τον νέο ανελκυστήρα στην Ακρόπολη επιθεώρησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ένα από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά έργα, τον ανελκυστήρα πλαγιάς στην Ακρόπολη επιθεώρησε για την ποιότητα κατασκευής η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Ένα από τα πιο σημαντικά και εμβληματικά έργα, τον ανελκυστήρα πλαγιάς στην Ακρόπολη επιθεώρησε για την ποιότητα κατασκευής η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Ο νέος ανελκυστήρας πλαγιάς θα προσφέρει ασφαλή πρόσβαση στα άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες στα μνημεία της Ακρόπολης με τρόπο ώστε να μη θίγει τον Ιερό Βράχο, τόσο από στατικής όσο και αισθητικής πλευράς. Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Ακρόπολη και αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο οφείλουμε να συγχαρούμε για αυτήν την πρωτοβουλία. 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο έργο σε τεχνικό, κατασκευαστικό και τεχνολογικό επίπεδο καθώς αντίστοιχη κατασκευή δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας. Το γεγονός αυτό αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στην TÜV HELLAS (TÜV NORD), η οποία επιθεώρησε την ποιότητα κατασκευής του έργου σε όλες τις φάσεις του.

Ο κ. Ματθαίος Βλαχάκης, συντονιστής του έργου για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) τόνισε πως: «Στις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος αποδεικνύονται η εμπειρία του προσωπικού που διαθέτουμε και η ικανότητα του Οργανισμού μας να ανταπεξέρχεται σε πρωτοποριακά έργα ακόμη και στις πλέον ιδιάζουσες συνθήκες, όπως το συγκεκριμένο. Για τους λόγους αυτούς μας εμπιστεύονται όσοι αναζητούν τεχνική επάρκεια, εμπειρία και αμεροληψία».