Επαναπιστοποίηση για τη Διεύθυνση Προσλήψεων και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ

Σημειώνεται ότι ο Φορέα μας έχει πιστοποιήσει μια σειρά από διαδικασίες αλλά και εγκαταστάσεις της ΔEΗ σε προγενέστερο χρόνο ενώ, το Δεκέμβριο του 2021 είχε προχωρήσει στην επιθεώρηση και πιστοποίηση του Κλάδου Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Προσλήψεων, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της ΔΕΗ σηματοδοτώντας τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και πολυετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Τη νέα δομή της Διεύθυνσης Προσλήψεων και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD), διατηρώντας την πολυετή συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα TÜV HELLAS (TÜV NORD) επαναπιστοποίησε τη Διεύθυνση Προσλήψεων & Εκπαίδευσης της ΔΕΗ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015- Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ISO 27001:2013- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι η TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει πιστοποιήσει μια σειρά από διαδικασίες αλλά και εγκαταστάσεις της ΔEΗ σε προγενέστερο χρόνο ενώ, το Δεκέμβριο του 2021 είχε προχωρήσει στην επιθεώρηση και πιστοποίηση του Κλάδου Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Προσλήψεων, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης της ΔΕΗ σηματοδοτώντας τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και πολυετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας πιστοποίηση καθώς,  η νέα δομή της Διεύθυνσης Προσλήψεων και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ αλλά και ευρύτερα ο κλάδος εκπαίδευσης της ΔΕΗ είναι κρίσιμη στον Οργανωτικό μετασχηματισμό της εταιρείας, καθώς αυτή διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της.

Την απονομή των σχετικών πιστοποιητικών πραγματοποίησαν από την πλευρά του Φορέα σε ειδική εκδήλωση οι κ.κ. Βασιλική Καλαμποκίδου, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων και Κονδυλία Κοντογιάννη,  Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ είναι η μακροβιότερη εταιρεία παραγωγής, προμήθειας, διανομής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, και εξυπηρετεί περίπου 5,7 εκατ. πελάτες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, διαθέτει 10,5 GW παραγωγικού δυναμικού στην Ελλάδα, με θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η κ. Βασιλική Καλαμποκίδου, Διευθύντρια Πιστοποίησης Συστημάτων της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε ότι: «Η σταθερή συνεργασία του φορέα μας με τη ΔΕΗ, αλλά και η επέκτασή της σε νέα πεδία, επιβεβαιώνει τη βαρύτητα που δίνει η εταιρεία στην Ποιότητα και τον εκσυγχρονισμό, στην ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιομηχανία, την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και τη Δίκαιη Μετάβαση. Είμαστε περήφανοι για τη  διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνει η ΔΕΗ στις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TÜV HELLAS (TÜV NORD) – και θα σταθούμε αρωγοί στα άλματα ανάπτυξης που σχεδιάζει.».

Η κ. Αναστασία Ξυδού, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προσλήψεων & Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, τόνισε ότι: Ο Κλάδος Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Προσλήψεων & Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης, αναβάθμισης και ενδυνάμωσης των υπηρεσιών του επαναπιστοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο Φορέα επιθεώρησης και πιστοποίησης, TÜV HELLAS (TÜV NORD) κατά ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS και ISO 27001:2013 INFORMATION TECHNOLOGY -SECURITY TECHNIQUES- INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, οι οποίες είναι ελεγμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO. Στο ήδη υπάρχoν σύστημα προστέθηκε και η νέα δομή του Kλάδου Eκπαίδευσης, η σχολή της Αθήνας στο Παγκράτι.