Τη Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ πιστοποίησε η TÜV Hellas (TÜV Nord)

Αναλυτικά, ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα επιθεώρησε και πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Η πιστοποίηση αφορά στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εισαγωγής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του προσωπικού της ΑΑΑΔΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Τη Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μια από τις πιο νευραλγικές υπηρεσίες στην ευρύτερη λειτουργία του κράτους και την οικονομία ειδικότερα πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Αναλυτικά, ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα επιθεώρησε και πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας της ΑΑΔΕ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015. Η πιστοποίηση αφορά στο Σχεδιασμό και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εισαγωγής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του προσωπικού της ΑΑΑΔΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ επιδιώκει τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων και κατ΄ επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο αυτό δημιούργησε τη Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, σκοπός της οποίας είναι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Με τη σειρά της η Ακαδημία αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, καταρτίζει σχέδια ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζομένους της ΑΑΔΕ.

Η εν λόγω πιστοποίηση έχει ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των διαδικασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της ΑΑΔΕ και των εργαζομένων της, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που φέρνει η ψηφιοποίηση της οικονομίας αλλά και των φορολογικών μηχανισμών.

Η κυρία Μαργαρίτα Κυπριώτου, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TÜVHELLAS(TÜVNORD)  δήλωσε ότι: «Η σημασία της εκπαίδευσης στη νέα εποχή και ειδικά στο κομμάτι της οικονομίας και των φορολογικών μηχανισμών είναι αδιαμφισβήτητη. Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση. Ως TÜV HELLAS (TÜV NORD) είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την ΑΑΔΕ και ειδικά στην ενίσχυση κάθε κίνησης που αφορά την δια βίου μάθηση και εκπαίδευση των εργαζομένων».