Στο πλευρό των δικαιούχων του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Στο πλευρό των ενδιαφερόμενων και των δικαιούχων του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» βρίσκεται η TÜV HELLAS (TÜV NORD) διαθέτοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση αποτελούμενη από υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης που αφορούν στο πρόγραμμα.

Στο πλευρό των ενδιαφερόμενων και των δικαιούχων του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» βρίσκεται η TÜVHELLAS (TÜVNORD) διαθέτοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση αποτελούμενη από υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης που αφορούν στο πρόγραμμα.

Με βάση τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις του αρμοδίου Υπουργείου, το πρόγραμμα επιδοτεί κυρίως αναβαθμίσεις κατά 3 τουλάχιστον ενεργειακές κατηγορίες, συνεπώς αφορά στο μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση  που διαθέτει η  TÜV HELLAS (TÜV NORD)αποτελεί μια:

Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης Ποιότητας

και αφορά στο σκέλος της Επιθεώρησης και Πιστοποίησης όλων των επιλέξιμων εργασιών του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» όπως:

 • Επιθεώρηση εργασιών με άμεσα ενεργειακά οφέλη όπως προκύπτουν από τον ενεργειακό έλεγχο της εγκατάστασης, τις προτεινόμενες επεμβάσεις και τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.  Οι εργασίες αυτές αφορούν συνήθως σε:
  • Κτιριακό κέλυφος όπως συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, θερμομόνωση τοίχων, κουφώματα και υαλοπίνακες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα υλικά σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 και οι επεμβάσεις να μην προκαλέσουν προβλήματα στην υφιστάμενη κατασκευή.
  • Συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και ζεστού νερού χρήσης με τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού νέας τεχνολογίας,  χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης όπως οι αντλίες θερμότητας, λέβητες αερίου, λέβητες βιομάζας καθώς και κατάλληλης διάστασης, μόνωσης και αξιολόγησης των αγωγών μεταφοράς θερμότητας.
  • Φωτισμό και ενεργειακά φιλικές συσκευές προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια από την ηλεκτρική κατανάλωση χρησιμοποιώντας νέους λαμπτήρες και συσκευές χαμηλής κατανάλωσης εφόσον γίνεται εκτεταμένη χρήση και αντίστοιχα αντικατάσταση των οχημάτων με ηλεκτρικά ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων.
  • Επεμβάσεις με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως α) εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων όπου παρέχεται έλεγχος  και πιστοποίηση της εγκατάστασης με το πρότυπο ΕΝ 62446, β) ηλιακού συλλέκτη ζεστού νερού καθώς ο οργανισμός μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία από επιθεωρήσεις στις εταιρείες παραγωγής ηλιακών συλλεκτών που έχει εφαρμογή το SOLAR KEY MARK στα προϊόντα.
 • Επιθεώρηση και πιστοποίηση των παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Ανελκυστήρων, με
 • εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών-inverter (σε ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες) 
 • εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Επιπλέον στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωσης της λειτουργικότητάς της. Επίσης, είναι επιλέξιμη και η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης αλλά και δαπάνες που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ).

 • Έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που αφορούν στις εργασίες του προγράμματος και τη συμμόρφωσή τους με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 που τέθηκε σε εφαρμογή με την Απόφαση Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/05.03.2004). Το ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί το πρότυπο για τη μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Κατά την επιθεώρηση ελέγχεται οπτικά η εγκατάσταση και ο εξοπλισμός, η συνέχεια των αγωγών προστασίας, η γείωση, η πολικότητα, η μόνωση των αγωγών κλπ. Ο οργανισμός μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό καθώς και καταρτισμένους επιθεωρητές με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο ώστε να διασφαλίσει τους χρήστες αλλά και τις εγκαταστάσεις από πιθανούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

Στα πλαίσια αυτά, η TÜV HELLAS (TÜV NORD), με περισσότερα από 33 χρόνια παρουσίας στη χώρα καλύπτει όλες τις ανάγκες των δικαιούχων εξασφαλίζοντας την άρτια και έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης, ελέγχου και πιστοποίησης των δράσεων σύμφωνα με όσα προβλέπει το πρόγραμμα. Επιπλέον, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα εγγυώνται την άρτια πιστοποίηση των εργασιών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Μάλιστα, αφουγκραζόμενη την ιδιαίτερη συγκυρία, η TUV HELLAS (TUV NORD) προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες με εξαιρετικά ευνοϊκή τιμολόγηση ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης που εγγυώνται την ποιότητα και την απόδοση της επιδοτούμενης επένδυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να Επικοινωνήσετε:
κ. Αναστάσιος Ιορδάνου, Product Manager, τηλ. 215-2157451, e-mail: aiordanou@tuv-nord.com