Πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης λεβαδόρου από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) και την Omicron Safety Consulting

O Φορέας μας, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υ&Α Omicron Safety Consulting, εγκαινιάζει για πρώτη φορά στην Ελληνική Αγορά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης /πιστοποίησης ειδικότητας Λεβαδόρου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Η V HELLAS (V NORD), ο κορυφαίος πρωτοπόρος φορέας Επιθεώρησης & Πιστοποίησης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών σε θέματα Υ&Α  Omicron Safety Consulting,   εγκαινιάζει για πρώτη φορά στην Ελληνική  Αγορά  ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης /πιστοποίησης ειδικότητας Λεβαδόρου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

O λεβαδόρος είναι το άτομο που είναι υπεύθυνο για το δέσιμο, ασφάλιση, ζύγισμα του φορτίου με ανυψωτικά μέσα (ιμάντες, συρματόσχοινα, αλυσίδες, ναυτικά  κλειδιά, κλπ). Μπορεί να επιλέξει, υπολογίσει και να εφαρμόσει την κατάλληλη διάταξη  του ανυψωτικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζει  την ασφαλή ανύψωση του φορτίου.

Σε συνεργασία με το χειριστή του γερανού επιθεωρεί ανυψωτικά μέσα, διατάξεις και  μηχάνημα.  Επίσης, είναι αυτός  που μέσω κωδικοποιημένων χειρονομιών  κατευθύνει το χειριστή του γερανού. Γνωρίζει την τυποποιημένη μέθοδο για σήματα χειρός (Σηματορώς), Π.Δ 105/1995), κατανοεί την φύση των ανυψωτικών εργασιών και των περιορισμών τους  συμπεριλαμβανομένων της στατικής και δυναμικής φόρτισης του γερανού και εξασφαλίζει  τη ασφάλεια των εργαζομένων και του εξοπλισμού από τη έναρξη της ανύψωσης έως το τέλος αυτής

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση  ανήκει στις διαπιστευμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  ειδικότητες, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 καιμπορεί να προσφέρεται σε επαγγελματίες του ανωτέρω προφίλ.

Η πιστοποίηση επαγγελματιών αποτελεί μια σύγχρονη και διεθνώς αναγνωρισμένη διεργασία με την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να αποδείξουν μέσω εξετάσεων, την επάρκειά τους με τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό και αξιόπιστο

Η συγκεκριμένη προσπάθεια στοχεύει σε όλους τους σχετικούς κλάδους Βιομηχανία, κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα κλπ. καθώς προσφέρει προστιθέμενη αξία και δεξιότητες  σε ένα  συνεχώς ανταγωνιστικό περιβάλλον , όπου η επάρκεια ενός επαγγελματία είναι ζωτικής σημασίας.

Το πρόγραμμα  

απαντά πλήρως στις προκλήσεις του σημερινού, πλήρως ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο ο εργαζόμενος καλείται ο καθένας να αποδείξει την άρτια τεχνογνωσία του, τον επαγγελματισμό του και την υπεροχή του εν γένει, από το πλήθος συναδέλφων του που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Αντίστοιχα, η Omicron Safety Consulting εξειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Βασιζόμενη στην κατάρτιση και γνώση διακεκριμένων συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της βιομηχανίας, παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα, με γνώμονα τις ειδικές ανάγκες της κάθε εταιρίας. Τα προγράμματά της, επίσης, στοχεύουν και στην επαγγελματική επάρκεια προσόντων κατά το πρότυπο EN ISO 17024,  σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς πιστοποίησης , όπως η V HELLAS (V NORD).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το : info@omicron.edu.gr