Πιστοποίηση "Science of Safety Expert" σε συνεργασία με την 3Μ™

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018: Η TÜV Hellas (TÜV Nord Group) και η 3Μ™ Safety Academy σας καλωσορίζουν στον κόσμο της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Η TÜV Hellas (TÜV Nord Group) και η 3Μ™ Safety Academy σας καλωσορίζουν στον κόσμο της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Τώρα, οι Τεχνικοί Ασφάλειας και οι υπεύθυνοι Υ&Α εν γένει, έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αλλά και το επαγγελματικό τους προφίλ λαμβάνοντας μέρος στο μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης «3Μ™ Science of Safety Expert».

Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα 210-6885300 (3Μ, κα Κ. Θεοφίλου) ή 215-2157471 (TÜV HELLAS, κα Π. Κοσμέτου).