Πιστοποίηση ISO 9001 για την Maroulis Travel

Διαπιστευμένη πιστοποίηση στη Maroulis Travel σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στους πελάτες της.

Η TÜV HELLAS (TUV NORD), απένειμε στη Maroulis Travel διαπιστευμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001, για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στους πελάτες της.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποτελεί τον πρώτο διαπιστευμένο και τον μοναδικό φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα με την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών

O Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας Βασίλης Μαρούλης δήλωσε: «H Maroulis Travel από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της μέχρι και σήμερα έχει ως στόχο να παρέχει ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές. Η πιστοποίηση με ISO 9001 για μεταφορές μαθητών, τουριστών και στελεχών επιχειρήσεων, αποδεικνύει ότι με σκληρή δουλειά πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Όμως δεν εφησυχάζουμε. Δέσμευση μας είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά σε ότι αφορά στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Να βρισκόμαστε συνεχώς στην αιχμή των εξελίξεων και να αποτελούμε μια επιχείρηση πρότυπο στον κλάδο των τουριστικών μετακινήσεων στην χώρα μας. Συνεχίζουμε δυναμικά να πρωτοπορούμε και να στηρίζουμε τον ελληνικό τουρισμό τον οποίο υπηρετούμε για περισσότερα από 40 χρόνια».

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη δημοσίευση.