Πιστοποίηση για τη NEWLIFE σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 15224

Αθήνα, Ιούνιος 2018: Η NEWLIFE IVF είναι μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει τους πιο σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης της ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας.

Η NEWLIFE IVF είναι μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει τους πιο σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης της ανδρικής και γυναικείας υπογονιμότητας. Οι ιατρικοί και εργαστηριακοί χώροι έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE), χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο κλινικό και εργαστηριακό εξοπλισμό. Η NEWLIFE IVF πιστοποιήθηκε για το πρότυπο EN 15224 από τον Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) ενώ διατηρεί σε ισχύ πιστοποίηση για το πρότυπο ISO 9001 για την εφαρμογή του αντίστοιχου συστήματος ποιότητας.

Το πρότυπο ΕΝ 15224:2012 αφορά σε Υπηρεσίες παροχής Υγείας και Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, συγκεντρώνοντας τα πλεονεκτήματα του προτύπου ISO 9001 με τις απαιτήσεις ποιότητας για τις υπηρεσίες υγείας. Καθορίζει τα θέματα που περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητά, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των διεργασιών υπηρεσιών υγείας. Στο πρότυπο EN 15524 υπάρχουν 11 χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας όπως η κατάλληλη φροντίδα, η διαθεσιμότητα, η συστηματικότητα στη φροντίδα, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η επάρκεια, η φροντίδα που βασίζεται σε τεκμήρια και γνώση, η φροντίδα ασθενών (περιλαμβάνει την ακεραιότητα της σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής φροντίδας), η συμμετοχή και η ασφάλεια του ασθενούς, η έγκαιρη φροντίδα και προσβασιμότητα.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφής η σπουδαιότητα της πιστοποίησης μιας ιατρικής μονάδας με βάση το πρότυπο EN 15224. O Φορέας TÜV HELLAS (TÜV NORD) κατέχει ηγετική θέση στις επιθεωρήσεις, πιστοποιήσεις και εκπαίδευση στον τομέα της Υγείας και των Ιατρό-τεχνολογικών προϊόντων από το 2000. Στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας στον χώρο της Υγείας έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά σεμινάρια, έχει διαπιστευτεί με την έκδοση του προτύπου ΕΝ 15224:2012, κι έχει επιθεωρήσει τους μεγαλύτερους οργανισμούς υγείας στην Ελλάδα, με εξειδικευμένους επιθεωρητές και έμπειρους επαγγελματίες της Υγείας.

 

NEWLIFE

Στη NEWLIFE IVF οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πελατών είναι δέσμευση και προτεραιότητα. Στόχος της μονάδας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας, πριν και μετά τη θεραπεία, με ειλικρίνεια, ασφάλεια και υπευθυνότητα. Βασικός γνώμονας λειτουργίας είναι ότι το σωστά ενημερωμένο ζευγάρι έχει δυνατότητα να κάνει τις καλύτερες επιλογές, γι’ αυτό αφιερώνουμε όσο χρόνο χρειαστεί στη σωστή ενημέρωσή των υποψήφιων γονέων. Είμαστε στην πρώτη γραμμή της επιστημονικής προόδου στον τομέα της θεραπείας υπογονιμότητας και λειτουργούμε, για την ασφάλεια του ζευγαριού, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές γραμμές της Βιοηθικής. Αυτό μας καθιστά μια από τις κορυφαίες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.