ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TUV HELLAS

H TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2020), η οποία απευθύνεται συνολικά σε 10.000 ανέργους, διαθέτει σχετικά σχήματα πιστοποίησης για το σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων της δράσης, διαπιστευμένα κατά ISO IEC 17024.

Αγαπητοί συνεργάτες,

H TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2020), η οποία απευθύνεται συνολικά σε 10.000 ανέργους, διαθέτει σχετικά σχήματα πιστοποίησης για το σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων της δράσης, διαπιστευμένα κατά ISOIEC17024. Τα σχετικά σχήματα πιστοποίησης, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα https://www.tuv-nord.com/gr/el/pistopoiisi-prosopon/ μαζί με το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό, αφορούν στα ακόλουθα:

1.ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 • Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
 • Εργασίες Μόνωσης (π.χ. Τεχνικός Μόνωσης, Υπεύθυνος Συνεργείου κλπ.)
 • Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου (πχ. Τεχνίτης Τοιχοποιίας, Τεχνίτης Επιχρισμάτων, κλπ.)

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 • Επαγγελματίας Καθαριστής
 • Λινοθηκάριος
 • Οροφοκόμος

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

 • Σερβιτόρος
 • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
 • Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

H εμπειρία και τεχνογνωσία του φορέα μας στην υλοποίηση τέτοιων απαιτητικών προγραμμάτων είναι δεδομένη και μπορούμε να καλύψουμε ενδεικτικά:

 • Πλήρως αυτοματοποιημένες εξετάσεις μέσω διαδικτύου σε φιλικό περιβάλλον.
 • Εξ αποστάσεως εξετάσεις πιστοποίησης από την άνεση του σπιτιού του κάθε ωφελούμενου, μέσω του συστήματος εξετάσεων THEO-reTeleproctoring.
 • Πραγματοποίηση εξετάσεων ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη.
 • Δωρεάν Τεχνική Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Με τιμή,

Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων