Ο Φορέας μας επίσημος υποστηρικτής του Elevate Greece

Το Elevate Greece έχει στόχο τη χαρτογράφηση των ελληνικών StartUps και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους.

Το Elevate Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Eλληνικής Kυβέρνησης, η οποία έχει ως στόχο τη χαρτογράφηση των ελληνικών Start Ups και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους.

Αποτελώντας την επίσημη ψηφιακή πύλη για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Οι συνεισφορές των υποστηρικτών προς τις startups – μέσω των Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας – συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση των καινοτόμων επιχειρήσεων και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας!