Μνημόνιο συνεργασίας και πιστοποίηση για την Ακαδημία Εθελοντισμού HelpHellas

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ακαδημία Εθελοντισμού Helphellas προχώρησε ο Φορέας μας πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ακαδημίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το σχετικό μνημόνιο, η Ακαδημία Εθελοντισμού αναλαμβάνει ρόλο Συμβούλου σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της TÜV HELLAS (TÜV NORD), συμβάλλοντας στην υλοποίηση των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του φορέα.

Αντίστοιχα, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, αδαπάνως πιστοποίησε το Σύστημα Διαχείρισης της Ακαδημίας εθελοντισμού,  σύμφωνα  με το διεθνές πρότυπο ISO 29993:2018, το οποίο αφορά σε υπηρεσίες μάθησης εκτός τυπικής εκπαίδευσης, με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με άξονα τον εθελοντισμό.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) και η HΕLPHELLAS θα συνδράμουν από κοινού τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για δράσεις εθελοντισμού, διάσωσης και πολιτικής προστασίας.  Παράλληλα, θα συνεργαστούν ώστε να προσφέρουν από κοινού εκπαιδευτικά προγράμματα εθελοντικών δράσεων σε εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και σε δήμους, περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες.

Σημειώνεται πως η Ακαδημία Εθελοντισμού HΕLPHELLAS, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και στοχεύει στην ενίσχυση και διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας, φιλοσοφίας, κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού στη χώρα μας, μέσα από προγράμματα Δια βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες. Όραμά της είναι η ολιστική σύνδεση του  Εθελοντισμού με την Εκπαίδευση, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα γενιά πολιτών που θα προάγει τον εθελοντισμό, την κοινωνική προσφορά και τον αλτρουισμό, με υψηλό αίσθημα Ατομικής Κοινωνικής ευθύνης εναρμονισμένης με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ο κ. Σάββας Πελτέκης, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV HELLAS (TÜV NORD) ανέφερε πως: «Είναι μεγάλη μας χαρά να συνεργαζόμαστε με την Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS καθώς η στήριξη του εθελοντισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα του φορέα μας. Παράλληλα, η HELPHELLAS θα αποτελέσει κρίσιμο αρωγό σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ φιλοδοξία μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε από κοινού το πνεύμα του εθελοντισμού σε πλήθος φορέων αλλά και εταιρειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Ο κ. Γεώργιος Γαμπιεράκης, Πρόεδρος της Ακαδημίας Εθελοντισμού HELPHELLAS,  ανέφερε: «Eίναι μεγάλη τιμή για εμάς η στρατηγική αυτή συνεργασία με ένα διεθνή και αξιόπιστο Οργανισμό Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης όπως η TÜV HELLAS (TÜV NORD). Μας συνδέουν κοινές αξίες και αρχές για την ευαισθητοποίηση των Πολιτών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής, όπως και το ενδιαφέρον της δημιουργίας μιας νέας γενιάς Πολιτών με αυξημένη αίσθηση Ατομικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση δεξιοτήτων μέσω του εθελοντισμού που συνδέονται και με την Αγορά Εργασίας. Με την συνεργασία μας αυτή θα μπορέσουμε να στηρίξουμε από κοινού προγράμματα εκπαιδευτικά σε ΟΤΑ και Εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και ταυτόχρονα να προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία Δομών Εθελοντισμού στους Δήμους και να υλοποιήσουμε προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με εταιρείες που επιθυμούν δράσεις στρατηγικού χαρακτήρα με κοινωνικό αντίκτυπο και μετρήσιμα αποτελέσματα».