Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) εγκεκριμένος Φορέας του Global Wind Organization (GWO)

Εγκεκριμένος Φορέας του Global Wind Organization (GWO) είναι πλέον ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), καθώς έλαβε τη σχετική έγκριση από το διεθνή Οργανισμό.

Εγκεκριμένος Φορέας του Global Wind Organization (GWO) είναι πλέον ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), καθώς έλαβε τη σχετική έγκριση από το διεθνή Οργανισμό.

Χάρη στην εν λόγω έγκριση, η TÜV HELLAS (TÜV NORD) αποκτά την επίσημη δυνατότητα να κάνει χρήση της μεθοδολογίας και του σήματος του προτύπου GWO_REQUIREMENTS FOR TRAINING PROVIEDRS, κατά την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας των αδειοδοτημένων από τον GWO παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην αιολική βιομηχανία.

Η εν λόγω εξέλιξη έχει καθοριστική σημασία, δεδομένου του ευρύτερου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και του καίριου ρόλου της αιολικής βιομηχανίας στην «πράσινη» ενέργεια.

Σημειώνεται ότι GWO είναι η ένωση ιδιοκτητών και κατασκευαστών ανεμογεννητριών που ιδρύθηκε το 2009 με βασική αποστολή την υποστήριξη ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς τραυματισμούς στην αιολική βιομηχανία μέσω της συνεργασίας μεταξύ των μελών του στον καθορισμό κοινών προτύπων & βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των ανεμογεννητριών.

Ο ProductManager της TÜVHELLAS (TÜVNORD) Νέστορας Παπαρούπας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για μία ακόμη διεθνή πρωτοπορία της TÜV HELLAS, η οποία μάλιστα επιτεύχθηκε μέσα σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία. Η ικανοποίησή μας ενισχύεται περαιτέρω αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα πιστοποιήθηκε η πλέον πρόσφατη έκδοση του προτύπου (Version 9.1_May 2020), σε έναν από τους πλέον αξιόπιστους φορείς εκπαίδευσης της αιολικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, την ACTIVE POINT A.E.»