Ο Φορέας μας αναδεικνύεται σε Great Place to Work® από τους εργαζομένους του

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την παροχή ενός ευχάριστου περιβάλλοντας εργασίας, μεριμνώντας παράλληλα για την εξέλιξή τους εντός της εταιρείας και την παροχή ευκαιριών προς το σύνολο των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, αποτελεί σημείο αναφοράς για την περαιτέρω βελτίωση σε τομείς που ανέδειξαν οι απαντήσεις των εργαζομένων.

Τη διάκριση του Great Place to Work® έλαβε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) μετά από αξιολόγηση από τον ομώνυμο οργανισμό.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό Great Place to Work®, οι εργαζόμενοι της TÜV HELLAS (TÜV NORD) αξιολόγησαν θετικά το εργασιακό περιβάλλον, τις ευκαιρίες εξέλιξης, τη διοίκηση του Φορέα αλλά και τη δίκαιη μεταχείριση των υπαλλήλων και συνεργατών.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης ως Great Place to Work® βασίστηκε σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©, το οποίο περιλαμβάνει αξίες σημαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον, όπως η αξιοπιστία της διοίκησης, ο σεβασμός προς τους εργαζομένους, η δικαιοσύνη, το αίσθημα υπερηφάνειας και η συναδελφικότητα.

Ενδεικτικό της εξαιρετικά θετικής εικόνας που καταγράφουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι πως στη συντριπτική τους πλειονότητα, αξιολόγησαν θετικά το εργασιακό περιβάλλον, την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους, την ικανότητα της διοίκησης αλλά και σε ποσοστό 97% την ειλικρίνεια και την ηθική της εταιρείας απέναντί τους.

Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την παροχή ενός ευχάριστου περιβάλλοντας εργασίας, μεριμνώντας παράλληλα για την εξέλιξή τους εντός της εταιρείας και την παροχή ευκαιριών προς το σύνολο των εργαζομένων. Ταυτόχρονα, αποτελεί σημείο αναφοράς για την περαιτέρω βελτίωση σε τομείς που ανέδειξαν οι απαντήσεις των εργαζομένων.

Η κ. Σοφία Γεωργαλή, HR Specialist της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε: «Η λήψη της διάκρισης του Great Place to Work από τον Φορέα μας αποτελεί το επιστέγασμα της συνεχούς προσπάθειάς μας να προσφέρουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η εμπιστοσύνη των εργαζομένων μας αποδεικνύεται από τις απαντήσεις τους στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο και ταυτόχρονα αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή εντός και εκτός της εταιρείας. Παράλληλα, μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις συνθήκες εργασίας μας, ώστε να παραμείνουμε σταθερά Great Place to Work για τους εργαζομένους μας».