Επιθεώρηση για το "Τρενάκι Παιδικό" του Ελληνικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής (Οικολογικό Πάρκο) του Νέου Ψυχικού

Με την επιθεώρηση, διασφαλίστηκε η αρτιότητα της κατασκευής και της εγκατάστασης καθώς επίσης και η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του.

Με την επιθεώρηση της TÜV HELLAS (TÜV NORD) διασφαλίστηκε η αρτιότητα της κατασκευής & της εγκατάστασης του ψυχαγωγικού παιχνιδιού "Τρενάκι Παιδικό" του Ελληνικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής (Οικολογικό Πάρκο) του Νέου Ψυχικού, βάσει των Προτύπων και & προδιαγραφών κατασκευής, καθώς επίσης η απρόσκοπτη & η ασφαλής λειτουργία του.

https://bit.ly/37M4kvD