Εγκύκλιος ΛΑΕΚ έτους 2021

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ έτους 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω έγγραφο: