Δωρεά μέσων ατομικής προστασίας στα Α.Τ. Χολαργού και Χαλανδρίου

Σκοπός των δράσεων, είναι να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων, στην προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Σε δωρεά μέσων ατομικής προστασίας στα Α.Τ. Χολαργού και Α.Τ. Χαλανδρίου προχώρησε ο Φορέας μας σε μία προσπάθεια κάλυψης των πολύ αυξημένων αναγκών, στην προσπάθεια περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Ο Διοικητής του ΑΤ Χαλανδρίου, Αστυνόμος Α’ Νικόλαος Παπαγεωργίου, επεσήμανε ότι: «Τέτοιου είδους ενέργειες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο, καθώς ενθαρρύνει και υποστηρίζει έμπρακτα το έργο μας».