Διπλή πιστοποίηση από την TÜV Hellas (TÜV Nord) έλαβε η Grant Thornton στην Ελλάδα

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες της Grant Thornton, πιστοποιώντας το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, καθώς και το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018. Και στις δύο περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής αφορά την παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Την εταιρεία GrantThornton, μια εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες της Grant Thornton, πιστοποιώντας το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, καθώς και το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018. Και στις δύο περιπτώσεις, το πεδίο εφαρμογής αφορά την παροχή ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εν λόγω πιστοποίηση επισφραγίζει τη δέσμευση της Grant Thornton για υπεύθυνη ανάπτυξη και μετάβαση στην επόμενη μέρα, με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους της, το περιβάλλον και την κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργεί.

Επιπλέον, με δεδομένο ότι η πράσινη μετάβαση συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα, η υπεύθυνη περιβαλλοντική διαχείριση, όπως πιστοποιείται από το αντίστοιχο πρότυπο αποκτά κορυφαία σημασία. Αντίστοιχα, εν μέσω πανδημίας, η πιστοποίηση για το σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι καθοριστική για το σύνολο των εργαζομένων αλλά και των συνεργατών της Grant Thornton.

Σημειώνεται ότι η Grant Thornton απασχολεί περισσότερα από 850 στελέχη σε τέσσερα γραφεία στην Ελλάδα ενώ διεθνώς ο όμιλος συνεργάζεται με 62.000 στελέχη σε πάνω από 140 χώρες.

ProductManagerτης TÜV HELLAS (TÜV NORD) κ. Νέστορας Παπαρούπας δήλωσε ότι «Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή για την οικονομία και τη χώρα, εταιρείες όπως η Grant Thornton καλούνται να παίξουν κομβικό ρόλο στο τιτάνιο έργο της ανάκαμψης. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη μεταξύ μας συνεργασία σε καίριους τομείς, όπως η περιβαλλοντική διαχείριση και η ασφάλεια στην εργασία, αλλά και για την εμπιστοσύνη που λαμβάνουμε από μια εκ των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως».

Από την πλευρά της, η κ. Κατερίνα Κατσούλη, ESG και Sustainability Director της Grant Thornton στην Ελλάδα, δήλωσε: «Μέσω της πιστοποίησης που λάβαμε από  την TÜV HELLAS (TÜV NORD), επιβεβαιώνουμε για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή μας να συμβαδίζουμε με τους στόχους βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας που έχουν τεθεί σε παγκόσμια κλίμακα, και οι οποίοι αποσκοπούν στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Στόχος μας είναι, πέραν της συνεχούς υποστήριξης των επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης,  και η υλοποίηση δράσεων οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον συνολικά».