ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ στο Βuilding Information Modeling (BIM). ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ της νέας ψηφιακής εποχής και του Industry 4.0

Ο Φορέας μας και η BIM ACADEMY ανακοινώνουν την έναρξη των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων που οδηγούν στην πιστοποίηση σύμφωνα με το Νέο Σχήμα Πιστοποίησης ce-BIM.

Ο Φορέας μας και η BIM ACADEMY ανακοινώνουν την έναρξη των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων το Σεπτέμβριο του 2020, τα οποία οδηγούν στην πιστοποίηση σύμφωνα με το Νέο Σχήμα Πιστοποίησης ce-BIM.

Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και την επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται σε αυτή τηv τεχνολογία, καλύπτοντας το σύνολο των βασικών απαιτήσεων όλων των λειτουργιών του Building Information Modeling.

Το Ειδικό σχήμα πιστοποίησης “ce-BIM”  περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσχήματα/εξειδικεύσεις 

ce-BIM Foundation
ce-BIM Engineers and Specialists
ce-BIM Coordinators
ce-BIM CDE-managers
ce-BIM Managers

Όλα τα υποσχήματα/εξειδικεύσεις Πιστοποίησης υποστηρίζονται από αντίστοιχα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που εκτελούνται από πολύ έμπειρους εισηγητές του ΒΙΜ ACADEMY.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο φυλλάδιο από τον σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
-    κ. Δώρα Νομικού, τηλ. 215-2157488, e-mail: peoplecertification@tuv-nord.com
-    κ. Μαρία Λάϊου, τηλ. 6940864408, e-mail: peoplecertification@tuv-nord.com