Ανοικτή διαδικτυακή εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: ❝Κίνδυνοι και Τρόποι Προστασίας των Εργαζομένων στη Συγκόλληση και στην Κοπή❞

Με μεγάλη επιτυχία και περισσότερους από 130 συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε η ανοικτή διαδικτυακή εκπαιδευτική ημερίδα η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ στις 20 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 15:00 - 17:00.

Στην ημερίδα δόθηκε στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να ενημερωθούν για:

  • Τους κινδύνους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τις επιπτώσεις τους στους εργοδότες, εργαζομένους και στο κοινωνικό σύνολο, κατά τις εργασίες συγκόλλησης και κοπής.
  • Τους τρόπους, τις καλές πρακτικές  και τα συστήματα διαχείρισης επαγγελματικών κινδύνων κατά τη συγκόλληση και κοπή.
  • Τον ρόλο της εκπαίδευσης στον έλεγχο και την αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων στις εργασίες συγκόλλησης και κοπής.
  • Τη σύγχρονη τεχνολογία και τη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση των κινδύνων και στην προστασία των εργαζομένων κατά τις εργασίες συγκόλλησης και κοπής.