28η Ιανουαρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η αξία των προσωπικών δεδομένων είναι αδιαπραγμάτευτη και διαρκώς αυξανόμενη. Κατά συνέπεια εξίσου σημαντική είναι και η ασφάλεια και προστασία τους.

Η αξία των προσωπικών δεδομένων είναι αδιαπραγμάτευτη και διαρκώς αυξανόμενη. Κατά συνέπεια εξίσου σημαντική είναι η ασφάλεια και προστασία τους.

Σήμερα, μολονότι έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια από την εφαρμογή και θέση σε ισχύ του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), οι Οργανισμοί, οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας καθώς οι Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι οι ενέργειες που έχουν εφαρμόσει εξασφαλίζουν την συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο ποσοστό ενδιαφερομένων είτε λόγω χαμηλών αντανακλαστικών, είτε λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία έχουν αφήσει την προσπάθεια σε ημιτελές ή αρχικό σημείο με κίνδυνο να τους επιβληθούν βαρύτατα πρόστιμα.

Στο ενδιάμεσο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την δημιουργία κι εγκαθίδρυση πρακτικών λύσεων με κύριο εκφραστή το ISO27701 που καθορίζει την εφαρμογή ενός Διαχειριστικού Συστήματος με κύριο μέλημα την προστασία των προσωπικών δεδομένων και μέσω αυτού την προσαρμογή στις απαιτήσεις του GDPR !!!

Σε αυτό το περιβάλλον η TÜV HELLAS (TÜV NORD), έχοντας θέσει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται (συνεργάτες, εργαζόμενοι), προτρέπει στην εγρήγορση και βοηθά τους Οργανισμούς με Εκπαίδευση (Σεμινάρια GDPR), Πιστοποιήσεις Προσώπων (DPO), Αξιολογήσεις των ενεργειών προσαρμογής στον Κανονισμό (GDRP Compliance Maturity Level), όπως κι Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης (ISO27001 & ISO27701).