ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιολόγηση Υπηρεσιών

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε την TÜV HELLAS (TÜV NORD) για τη διενέργεια των εργασιών επιθεώρησης και πιστοποίησης της εταιρείας σας. Το κύρος, η αξιοπιστία και η Διεθνής Αναγνωρισιμότητα του Οργανισμού μας είναι βέβαιο ότι θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στη φήμη και τη λειτουργία σας.

Bασικός μας στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στοιχείο που συμβάλλει στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στον κλάδο, επί τουλάχιστον 20 συναπτά έτη. Προκειμένου να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Για τον λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο δηλώνοντας το επίπεδο ικανοποίησης από τη μεταξύ μας συνεργασία. Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε το επίπεδο της ικανοποίησης σας, αλλά και να συγκεντρώσουμε ιδέες και προτάσεις για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μας.

(1) Γενικά Στοιχεία Εταιρείας

(2) Παροχή Υπηρεσιών

(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(3) Τεχνική Επάρκεια και Συμπεριφορά του Προσωπικού μας

(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(4) Αναφορά Επιθεώρησης / Ελέγχου (δεν αφορά όλες τις υπηρεσίες)

(5) Πιστοποιητικό

(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

(6) Γενικές Ερωτήσεις

(1 = καθόλου ικανοποιημένος / 2 = μέτρια ικανοποιημένος / 3 = ικανοποιημένος / 4 = πολύ ικανοποιημένος)

Πόσο ευχαριστημένοι είστε στα παρακάτω σημεία σημεία από την εταιρεία μας;

(7) Γενικά Θέματα

Παρακαλούμε κατατάξτε με έναν αριθμό από το 1 έως το 6 τα παρακάτω κριτήρια επιλογής φορέα επιθεώρησης, με βάση τη σημαντικότητα τους. Παρακαλούμε ένας αριθμός ανά κριτήριο.

Σημείωση: Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου συλλέγονται και αποθηκεύονται από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) προς αξιολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών μας προς εσάς. Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το παραπάνω ερωτηματολόγιο, συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων από την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων σας, ενώ χρησιμοποιεί τα στοιχεία που εσείς οι ίδιοι παρέχετε μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε δώσει τις εν λόγω πληροφορίες.