Κτιριακά - Τεχνικά Έργα

Κτιριακά Τεχνικά Έργα

Η παρουσία ενός Οργανισμού Επιθεώρησης στα Κτιριακά Τεχνικά Έργα διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε απαιτήσεις Προδιαγραφών - Προτύπων - Νομοθεσίας, καθώς και την ασφάλεια και λειτουργικότητά τους προς όφελος των χρηστών.

Τα τεχνικά έργα κατασκευάζονται σήμερα με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας και σύγχρονες προδιαγραφές. Η παρουσία ενός Οργανισμού Επιθεώρησης στα Κτιριακά Τεχνικά Έργα διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε απαιτήσεις Προδιαγραφών - Προτύπων – Νομοθεσίας καθώς και την ασφάλεια και λειτουργικότητα προς όφελος των χρηστών ενώ αποτελεί αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία στο έργου.

Η συμβολή της TÜV HELLAS στα παραπάνω συνίσταται σε:

 • Έγκριση του Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) το οποίο είναι υποχρεωτικό για τα Δημόσια και προαιρετικό για τα Ιδιωτικά έργα
 • Έλεγχο εφαρμογής του Π.Π.Ε
 • Έγκριση Υλικών, Εξοπλισμού και Κατασκευών που θα ενσωματωθούν
 • Επιθεώρηση εγκαταστάσεων υπεργολάβων
 • Παραλαβή εξοπλισμού στα εργοστάσια κατασκευής
 • Ανασκόπηση των μεθοδολογιών κατασκευής υπεργολάβων
 • Παρουσία σε Εργαστηριακές Δοκιμές
 • Επιθεώρηση κατά την κατασκευή
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας εργασιών
 • Παρουσία σε Τελικές Δοκιμές Παραλαβής - Λειτουργικούς Ελέγχους και στο Commissioning 

Ο Οργανισμός μας έχει συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό όπως:

 • Η επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νέου Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και της μετεγκατάστασης της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο νέο αεροδρόμιο
 • Η παροχή υπηρεσιών Πιστοποίησης -Ποιοτικών Ελέγχων -Επιθεωρήσεων- Δοκιμών του συστήματος ΤΡΑΜ και της επέκταση του τροχιοδρόμου προς τη Βούλα
 • Η επιθεώρηση της πλειονότητας των Ολυμπιακών έργων όπως το Ολυμπιακό Χωριό, το ΟΑΚΑ (Calatrava I και ΙΙ), το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, το Κλειστό Γυμναστήριο Πάλης, το Σπίτι της Άρσης Βαρών, τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Baseball & basketball στο Ελληνικό, το Ολυμπιακό Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (Ι.Β. C.) και πολλά άλλα
 • H επιθεώρηση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων όπως NAVARINO RESORTS-Navarino Dunes, ATHENS HILTON, FOUR SEASONS Hotels & Resorts-San Stefano Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, SOFITEL ATHENS AIRPORT, INTERCONTINENTAL (Κάιρο, Αίγυπτος)
 • Η επιθεώρηση κτιριακών συγκροτημάτων του δημόσιου τομέα: κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. / Εγκληματολογικό, ανακατασκευή τετραώροφου κτιρίου στην Ακτή Βασιλειάδη για στέγαση των υπηρεσιών ΥΕΝ, το πρώην κτίριο ΚΕΡΑΝΗ για στέγαση του Υπ. Πολιτισμού
 • Η επιθεώρηση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών & Θεσσαλονίκης, του Νέου κτιρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής στη Λ. Συγγρού, του κτιρίου γραφείων στα ΣΕΑ Αττικής οδού της ERICSSON, το εμπορικό κέντρο AVENUE, το νέο γήπεδο της ΑΕΛ στη Λάρισα και πολλά ακόμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr