Έλεγχος εγκατάστασης φορτιστών

Έλεγχος εγκατάστασης φορτιστών

Έλεγχος εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων

Έχοντας ως  στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, , η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει μέτρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση στις πωλήσεις των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων. Παράλληλα προκύπτει η ανάγκη φόρτισης των οχημάτων αυτών, με τη χρήση κατάλληλων φορτιστών σε διάφορα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, αλλά και του αστικού ιστού.

Η TÜV HELLAS ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για εγκατάσταση δικτύου φορτιστών, ανέπτυξε ένα πακέτο υπηρεσιών για τον έλεγχο της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν4710/2020 ΦΕΚ 142/Α/23-7-2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις».

Στις  υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται:

-           Ανασκόπηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευών φόρτισης

-           Ανασκόπηση της ηλεκτρικής μελέτης της εγκατάστασης με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών φόρτισης και τις ισχύουσες προδιαγραφές

-           Έλεγχος κατάλληλου τύπου παροχής ισχύος και κατάλληλα διαμορφωμένης επιφάνειας

-           Έλεγχος ηλεκτρικής υποδομής και ηλεκτρικού πίνακα στο χώρο εγκατάστασης των φορτιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ 60364, IEC 60364-6)

-           Έλεγχος της εγκατάστασης του φορτιστή για μηχανική προστασία και για την προστασία των χρηστών

-           Επιβεβαίωση καλής λειτουργίας φορτιστή

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της χώρας μας αλλά και μεγάλα έργα στο εξωτερικό, η TÜV HELLAS παρέχει προστιθέμενη αξία στη λειτουργικότητα των τεχνικών εγκαταστάσεων προς όφελος των χρηστών και αποτελεί τον απαραίτητο συνεργάτη σε θέματα  ποιότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

TÜV HELLAS
Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

Tel.: +30 215 215 7452
Fax: +30 210 6528025
buildings@tuvhellas.gr