....

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Description

16.06. - 16.06.2023 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

16.06

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

VHELLAS (TÜVNORD) Approved

1ήμερο, Ώρες Διεξαγωγής: 15:00-17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 16 Ιουνίου (κωδ. 9750480)

Κόστος σεμιναρίου: 70 € . Στην τιμή περιλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TUV HELLAS (TUV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενική Κατηγορία – Θεματικό Πεδίο/Ενότητα

Υγεία & ασφάλεια σε λατομεία μαρμάρου

Επιμέρους ενότητες:

- Γενική περιγραφή του κύκλου εργασιών εξόρυξης

- Συνοπτική αναφορά των μεθόδων εξόρυξης (επιφανειακή - υπόγεια)

- Γενικές οδηγίες ασφαλούς εργασίας σε λατομικές εξορύξεις

- Ειδικές οδηγίες ανά ειδικότητα & θέση εργασίας

- Χειριστές συρματοκοπής

- Χειριστές διατρητικών Μ.Ε.

- Χειριστές χωματουργικών Μ.Ε. (φορτωτές, εκσκαφείς, φορτηγά)

- Χειριστές αλυσοπρίονων

- Στατιστικά ατυχημάτων από επιθεωρήσεις μεταλλείων

- Τρόποι μείωσης της επικινδυνότητας

- Συνοπτικός οδηγός τήρησης των εγγράφων του λατομείου

- Συμπεράσματα

Σε ποίους απευθύνεται:

Σε εργαζόμενους και στελέχη που απασχολούνται σε λατομικές εξορύξεις οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν ή μόλις έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητα τους στον τομέα της λατομικής, σε φοιτητές και αποφοίτους μηχανικών ορυκτών πόρων & μεταλλειολόγους μηχανικούς.

Λόγοι διενέργειας του σεμιναρίου.

- Κατανόηση των σημαντικότερων θεμάτων που αφορούν την υγεία & ασφάλεια

- Βασικές οδηγίες για τήρηση των απαραίτητων εγγράφων του λατομείου

- Τυποποίηση της επίβλεψης του λατομικού έργου με γνώμονα την ασφάλεια

- Εκμάθηση τεχνικών που αφορούν την εξόρυξη με στόχο την παραγωγικότητα

- Επιμόρφωση μέσω των γενικών & ειδικών οδηγιών προς εργαζόμενους

Ποιος είναι ο σκοπός και ποια τα ζητούμενα

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι επιμόρφωση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες ασφαλούς εξόρυξης, φόρτωσης & μεταφοράς εντός λατομικών χώρων.-

Σε ποιες παραμέτρους θα δοθεί έμφαση και γιατί ;

Έμφαση στην ασφάλεια & στην παραγωγικότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Λατομικών & Μεταλλευτικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και τεχνικής μελέτης για εκμεταλλεύσεις λατομείων μαρμάρου.

Διότι, ο πραγματικός στόχος των μηχανικών, στελεχών & εργαζόμενων είναι η ασφάλεια του έργου, του προσωπικού & των μηχανημάτων εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα.

Με ποια μέθοδο θα προσεγγιστεί το θέμα;

Εισήγηση μέσω παρουσιάσεων θεμάτων γενική περιγραφής & επιμέρους ενοτήτων. Παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης: φωτογραφίες και βίντεο από την εξορυκτική διαδικασία σε λατομεία - έμφαση σε καλές / κακές πρακτικές(Q&A).

Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες - απαντήσεις σύμφωνα με την εμπειρία & την επιστήμη.

Εισηγητής: Χρήστος Γράβαλος, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων Π.Κ. - ΜSc in Engineering Management

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, με υλικό στην ελληνική.

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Παρ. 16.06— Παρ. 16.06.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€ 70

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr