....

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG KAI ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ESRS)

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG KAI ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ESRS)

Description

11.10. - 11.10.2024 | ΑΘΗΝΑ

Download for calendar

11.10

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG KAI ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ESRS)

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας: 

11 Οκτωβρίου (κωδ. 0909750114)

Κόστος σεμιναρίου: 280€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύονται οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development), καθώς τα κριτήρια ESG (Environment, Social, Governance) αναφορικά με την βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάλυση των απαιτήσεων της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την μη χρηματο-οικονομική πληροφόρηση από τις επιχειρήσεις [ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/2464_CorporateSocialResponsibilityDirective (CSRD)], καθώς και των απαιτήσεων των  νέων Ευρωπαϊκών Προτύπων Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης [EuropeanSustainabilityReportingStandards(ESRS)]. Τέλος, αναλύεται η μεθοδολογία της Ανάλυσης Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment), αναφορικά με την αναγνώριση και ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα
 • Οι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία)
 • Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (17 UN Sustainable Development Goals)
 • Τα κριτήρια ESG και η ανάλυσή τους (Environment, Social, Governance)
 • Πρακτικές βιώσιμης συμπεριφοράς με βάση τα κριτήρια ESG
 • Απειλές & Ευκαιρίες από την υιοθέτηση των ESG κριτηρίων
 • Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Reporting)
 • Ανάλυση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2464_Corporate Social Responsibility Directive (CSRD)
 • Πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • GRI UNIVERSAL STANDARDS-Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων
 • European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
 • Ανάλυση βασικών απαιτήσεων
 • Ανάλυση Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment)
 • Αναφορά Κλαδικών Προτύπων ESRS
Απευθύνεται σε
 • Μέλη Δ.Σ. εταιριών
 • Sustainability managers
 • Στελέχη βιώσιμης ανάπτυξης
 • Στελέχη διεύθυνσης εταιρικής επικοινωνίας
 • Διευθυντές και προισταμένους τμημάτων
 • Συμβούλους επιχειρήσεων

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα με υλικό στην Αγγλική, από έμπειρο Εισηγητή, με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία σε εισηγήσεις σχετικά με τη ζητούμενη κατηγορία σεμιναρίου.

Εισηγητές

Νέστορας Παπαρούπας

Σημείωση

Το σεμινάριο διεξάγεται στην Ελληνική Γλώσσα με υλικό στην Αγγλική.

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Παρ. 11.10— Παρ. 11.10.2024

ΑΘΗΝΑ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Location

.

Price or participation fee

€280

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr