....

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 37001:2016

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 37001:2016

Description

15.07. - 16.07.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

15.07

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 37001:2016

2ήμερο - Ώρες Διεξαγωγής: 09:00-17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:  

15 - 16 Ιουλίου (κωδ. 09097501641)

Κόστος σεμιναρίου: 350€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

 Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Το σεμινάριο διοργανώνεται σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι προδιαγραφές των διεθνών προτύπων, οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που διαθέτει ο φορέας μας, στην διαχείριση και αντιμετώπιση θεμάτων δωροδοκίας και διαφθοράς.

Περιεχόμενα

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αναπτύσσεται σε δύο ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται:   

  • «Διεθνής Διαφάνεια», ένας παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Διαφθοράς      
  • Το Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο κατά της Διαφθοράς      
  • Case Studies φαινομένων Διαφθοράς και ληφθέντα μέτρα για την αντιμετώπισή τους
  • WhistleBlowing και πλαίσιο προστασίας των WhistleBlowers.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται: 

  • Η ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ISO 37001:2016- ANTIBRIBERY MANAGEMENT SYSTEM.
Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διατηρούν οργανωτικές δομές κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου, Δ/νσεις HR, Υπευθύνους Συστημάτων  Διαχείρισης Ποιότητας  καθώς και δομές και διαδικασίες  αντιμετώπισης φαινομένων  διαφθοράς.

Εισηγητές

Παναγιώτης Κουρής, Αεροναυπηγός Μηχανικός, Επικεφαλής Εισηγητής TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα


Δηλώστε Συμμετοχή

 

This also takes place in

Δευ. 15.07— Τρι. 16.07.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€350

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr