....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)

Description

20.06. - 21.06.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

20.06

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (SALES AND PRODUCTION PLANNING)

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 - 17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

20 - 21 Ιουνίου (κωδ. 09097501434)

Κόστος σεμιναρίου: 320€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών των Πωλήσεων και της Παραγωγής με σκοπό τον καθορισμό, τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των προβλέψεων και των στόχων των πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, τις δυνατότητες της Παραγωγής τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων (lead times υλών), την επιδιωκόμενη κερδοφορία και τη χρηματοδότηση των πλάνων πωλήσεων και παραγωγής.

Περιεχόμενα
  • Εισαγωγή στις έννοιες των προβλέψεων και στόχων των πωλήσεων και των περιορισμών της παραγωγής και της διαθεσιμότητας υλικών
  • Μοντέλα και τεχνικές κατάρτισης προβλέψεων, προϋπολογισμού και στόχων πωλήσεων - δομές προγραμματισμού πωλήσεων (sales planning structures)
  • Μοντέλα Παραγωγής discrete manufacturing, process manufacturing, make to stock, make to order, make to final assembly
  • Ομάδες και Οικογένειες προϊόντων (product groups) – Κατανομές (disaggregation) και συγκεντρώσεις (aggregation) από και προς τελικούς κωδικούς προϊόντων
  • Προγραμματισμός πωλήσεων, αγορών και παραγωγής (Sales Operations planning) - Σενάρια προγραμματισμού (Sales Operations planning scenarios)
  • Διαχείριση ζήτησης (Demand management) και Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός (long term planning)
  • Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών (simulate MRP), Προγραμματισμός απαιτήσεων δυναμικότητας (capacity requirements planning) και Προγραμματισμός αγορών (Purchasing requirements) και Διαθεσιμότητας χρημάτων (cash availability)
  • Ανάλυση και Προγραμματισμός Κερδοφορίας (profitability analysis planning)
  • Πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων – Σύγκριση προϋπολογιστικών δεδομένων με τα πραγματικά δεδομένα (plan - actual comparison)
  • Παρακολούθηση και διόρθωση πλάνων πωλήσεων, αγορών και παραγωγής – αντιμετώπιση μεγάλων αποκλίσεων
Απευθύνεται σε
  • Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
  • Προσωπικό Διεύθυνσης Πωλήσεων
Εισηγητές

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Πεμ. 20.06— Παρ. 21.06.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€320

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr