....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT COST PLANNING AND BUDGETING)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT COST PLANNING AND BUDGETING)

Description

04.07. - 05.07.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

04.07

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ (PROJECT COST PLANNING AND BUDGETING)

2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

04 - 05 Ιουλίου (κωδ. 09097501488)

Κόστος σεμιναρίου: 320€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) 

Δηλώστε Συμμετοχή

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στους βέλτιστους τρόπους παρακολούθησης και προγραμματισμού (planning) των απαιτούμενων πόρων των έργων (projects) και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού (budgeting) των δαπανών τους με σκοπό την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών εντός προϋπολογισμού (on budget) και χρόνου (on time) με πλήρη, συστηματική παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση του κόστους (cost reduction).Γενικές Πληροφορίες

Περιεχόμενα
  • Εισαγωγή στις έννοιες της Κατακόρυφης Κοστολογικής Δομής των Έργων - Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure - WBS) και της Οριζόντιας Δομής των Έργων (Δραστηριότητες και δίκτυα δραστηριοτήτων)
  • Η έννοια του κόστους, Κατηγοριοποιήσεις και συνιστώσες του κόστους, Συστήματα Παρακολούθησης Κόστους Επενδυτικών Έργων και Έργων προς πώληση
  • Προγραμματισμός (Planning) και Προϋπολογισμός (Budgeting) έργων – Κατάστρωση Κοστολογικής δομής Παρακολούθησης Έργων
  • Κοστολογική παρακολούθηση εσωτερικών εργασιών, εξωτερικών συνεργατών, αναλώσεων υλικών - Συσχέτιση Εσόδων και εξόδων Δομών Ανάλυσης Εργασιών
  • Συστήματα συλλογής Πραγματικών δεδομένων Κόστους Έργων (έξοδα, αγορές, μισθοί, τιμολόγια συνεργατών, Έξοδα προσωπικού εσωτερικών συνεργατών
  • Περιοδικές εργασίες, Υπολογισμοί κόστους εργατώρας εσωτερικών συνεργατών, Τακτοποίηση έργων σε πάγια και έξοδα,
  • Μεταφορά ποσών προϋπολογισμού σε επόμενο έτος, Αναπροσαρμογές και Αναθεωρήσεις προϋπολογισμού
  • Οικονομικές αναφορές έργων, Ανάλυση κερδοφορίας, εξόδων και εσόδων, Ποσοστά προόδου έργων και Διαθέσιμα προϋπολογισμού, Απογραφές υλικών έργων, Ταμειακές ροές έργων, Καταστάσεις Παγίων υπό κατασκευή 
Απευθύνεται σε
  • Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
  • Προσωπικό Διεύθυνσης Διαχείρισης έργων
Εισηγητές

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Πεμ. 04.07— Παρ. 05.07.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€320

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr