....

Πιστοποίηση ELA – Demand, Production & Distribution Planning

Πιστοποίηση ELA – Demand, Production & Distribution Planning

Description

17.05. - 17.05.2023 |

Download for calendar

17.05

Πιστοποίηση ELA – Demand, Production & Distribution Planning

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 15:00 – 21:00 Operational Level / 15:00-22:00 – Managerial Level 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής : 17 Μαΐου 2023 (κωδ. 9750234)

Κόστος σεμιναρίου: Το κόστος συμμετοχής για το Operational είναι 100 € και για το Managerial είναι 150 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). Επιπλέον 150 € για όσους θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης ΕLA – Demand, Production and Distribution (προσομοίωση εξετάσεων, εξέταστρα και έκδοση πιστοποιητικού).

Δηλώστε Συμμετοχή

Περιγραφή Σεμιναρίου

Στόχος του σεμιναρίου  είναι η εκπαίδευση των στελεχών που ασχολούνται με την πρόβλεψη της ζήτησης και τον προγραμματισμό της παραγωγής και διανομής, σε δοκιμασμένες και πρωτοποριακές μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία, με τις οποίες ικανοποιείται πλήρως η ζήτηση, διασφαλίζοντας το βέλτιστο λειτουργικό κόστος παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής.

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου

 • Mέθοδοι πρόβλεψης της ζήτησης. Μέθοδος DELFI.

 • MOVING AVERAGE – Forrester rule, Exponential Smoothing

 • Τεχνικές σχεδιασμού (planning).

 • Βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης της ζήτησης.

 • Υλοποίηση συνεργατικών προβλέψεων (CPFR)

 • BULLWHIT effect – Beer game

 • Lead Times

 • Decoupling point, Postponement method

 • Capacity Requirements Planning

 • MAKE To Order vs MAKE to Stock

 • Τακτικές βελτιστοποίησης της διαχείρισης αποθεμάτων

 • Χρήση μοντέλων αναπλήρωσης αποθεμάτων.

 • Λίστα Υλικών (BOM) και Λίστα Εργασιών (BOL).

 • Υπολογισμός κύκλου αποθεμάτων (stock days)

 • EOQ – Economic Order Quantity

 • Report γήρανσης αποθέματος (aging report)

 • Ανάλυση ABC για την διαφοροποίηση της διαχείρισης αποθεμάτων.

 • Απόθεμα Available to promise (ATP)

 • Αποθέματα ασφαλείας, υπολογισμοί και πολιτικές

 • Ύψος αποθέματος με βάση τον κύκλο ζωής του προϊόντος

 • Τρόποι αποφυγής αιτιών απαξίωσης αποθέματος

 • Κατανομή διαθεσίμων προϊόντων στις παραγγελίες.

 • Κατανόηση σχεδιασμών push / pull

 • MPS –  Master Production Schedule, MRP, MRPII

 • Βελτιστοποίηση συστήματος Σχεδιασμού Απαιτήσεων Διανομής (DRP)

 • Βελτιστοποίηση με την διαδικασία Sales & Operations (S&OP)

 • Vendor Management Inventory – VMI

 • Επιλογή και υλοποίηση του κατάλληλου συστήματος Advanced Planning & scheduling Systems –APS

Απευθύνεται σε:

Απευθύνεται σε Στελέχη τμημάτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που ασχολούνται με την πρόβλεψη της ζήτησης και το σχεδιασμό για την ικανοποίησή της, σε στελέχη της Παραγωγής, της Εξυπηρέτησης πελατών, Πωλήσεων και νέους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Στην εκπαίδευση μπορούν, όσοι επιθυμούν, να συμμετέχουν μέσω e-learning που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση επαφή με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τετ. 17.05— Τετ. 17.05.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

Το κόστος συμμετοχής για το Operational είναι 100 € και για το Managerial είναι 150 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). Επιπλέον 150 € για όσους θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης Ε

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr