MENU

....

ΝΕΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “ADVANCED PROFESSIONAL DPO Training Seminar”

ΝΕΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “ADVANCED PROFESSIONAL DPO Training Seminar”

Sign up

Description

08.07. - 09.07.2021 |

Download for calendar

08.07

ΝΕΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “ADVANCED PROFESSIONAL DPO Training Seminar”

2 ήμερο- 16 ωρών – TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 03 - 04 Ιουνίου(κωδ. 95823), 08 - 09 Ιουλίου (κωδ. 95823-Α)

Είστε πιστοποιημένος/νη Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Certified Data Protection Officer/ISO 17024); Διαθέτετε αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο;

 • Θέλετε να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας για την πρακτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR);
 • Θέλετε να εργαστείτε ως επαγγελματίας και υψηλού επιπέδου εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της προστασίας δεδομένων;
 • Είστε διατεθειμένοι να μοιραστείτε τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς σας με συναδέλφους σας από άλλους τομείς ;

Αν ναι, το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι κατάλληλο για σας. Η θεματολογία του έχει επιλεγεί από έμπειρους εκπαιδευτές, πανεπιστημιακούς καθηγητές, πρώην προέδρους εποπτικών αρχών, με τη συμμετοχή ελεγκτών φορέων πιστοποίησης και διευθυντικών στελεχών τηλεπικοινωνιακών εταιριών που διαθέτουν πρακτική εμπειρία σε έργα κανονιστικής συμμόρφωσης φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρεχόμενη διαδραστική διδασκαλία, διάρκειας δύο ημερών/ δεκαέξι (16) ωρών, στοχεύει να σας βοηθήσει να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με το αντικείμενο μέσα από παρουσιάσεις, ασκήσεις, μελέτη περιπτώσεων, ανταλλαγή εμπειριών, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση παραβιάσεων δεδομένων και διοικητικών ακροάσεων ενώπιον Εποπτικών Αρχών.

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Πιστοποιημένους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων κατά ISO 17024
 • Νομικούς, Επαγγελματίες ασφάλειας/κανονιστικής συμμόρφωσης με επαρκή γνώση του GDPR και κατανόηση της τεχνολογίας
 • Στελέχη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  με αποδεδειγμένη εργασιακή πείρα και κατάρτιση  στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η προγενέστερη εμπειρία των συμμετεχόντων πιστοποιείται από επαγγελματικούς τίτλους, περιγραφή θέσης, πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων και απαιτείται ώστε να διασφαλιστεί επαρκές γνωστικό επίπεδο για την άνετη παρακολούθηση του προγράμματος.

Η Διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής :

 • Η εφαρμογή του ΓΚΠΔ 2016/679 στην πράξη
 • Η σχέση του GDPR με την Αναθεωρημένη Οδηγία e-Privacy (2002/58/EK)
 • Η εμπειρία από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού στην Ευρώπη
 • Οι εθνικοί νόμοι εφαρμογής του Κανονισμού στην Ευρώπη
 • Ο ρόλος και η οργάνωση γραφείου του ΥΠΔ στο εργασιακό περιβάλλον
 • H πρακτική διαχείριση των δικαιωμάτων των υποκειμένων
 • Η χρήση εργαλείων GRC (Governance-Risk-Compliance)
 • Μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου, Μελέτης Αντικτύπου ιδιωτικότητας (DPIA)
 • Αξιολόγηση επιλογών διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων
 • Πολιτικές ιδιωτικότητας και διαδικασίες αναφοράς παραβιάσεων
 • Αντιμετώπιση περιπτώσεων διαρροής δεδομένων (case studies)
 • Πρακτική υλοποίηση Ιδιωτικότητας εξ ορισμού/από το σχεδιασμό συστημάτων & εφαρμογών
 • Aξιολόγηση σοβαρότητας διαρροών από την Εποπτική Αρχή,
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων για τον οργανισμό και τα άτομα
 • Αξιολόγηση νομολογίας Εποπτικών Αρχών και δικαστηρίων για υπευθύνους και εκτελούντες επεξεργασία (ηλεκτρονικό εμπόριο, on line εφαρμογές, cloud computing, μεγάλα δεδομένα (big data),  διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) κλπ.
 • Εργαλεία περιορισμού ευθύνης (κρυπτογράφηση, κυβερνοασφάλιση)
 • Διαδικασία διερεύνησης από την Εποπτική Αρχή, παράμετροι απόφασης, επιμέτρηση ποινής κριτήρια επιβολής κυρώσεων 
 • Αξιολόγηση επιλογών για τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι συνέπειες του Brexit
 • Διανομή εκπαιδευτικού υλικού και ερωτήσεων κατανόησης

Ποιά οφέλη θα αποκομίσετε από το σεμινάριο:

 • Ανακεφαλαίωση και εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και διαδικασίες του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση υποκειμένου, “soft” opt-in, έννομο συμφέρον, διαφάνεια, λογοδοσία, μελέτη αντικτύπου, επεξεργασίες υψηλού κινδύνου..)
 • Ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις περί ασφάλειας, πιστοποίησης, σημάτων ιδιωτικότητας (privacy seals, marks) προϊόντων και υπηρεσιών
 • Πρακτική εμπειρία από διαδικασίες διαχείρισης παραβιάσεων
 • Συμμετοχή σε προσομοίωση διοικητικής ακρόασης ενώπιον της Εποπτικής Αρχής υπεύθυνου και εκτελούντος επεξεργασία Χρήση υλικού εθνικών και διεθνών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, Aσφάλειας Δικτύων  και Eπικοινωνιών (ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ, ΕΕΤΤ, ENISA κλπ)
 • Συζήτηση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών εξελίξεων και συναφούς νομολογίας
 • Ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους από διάφορους τομείς Δυνατότητα  συμμετοχής ως μέλη στον υπό ίδρυση επαγγελματικό φορέα υποστήριξης Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων

Εισηγητές

Δρ ΛεωνίδαςΚανέλλος, Δικηγόρος, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιά, τ. Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC)

Ανδρέας Πολυκάρπου, Senior Business/Risk Analyst

Γιώργος Λευθεριώτης, ΙΤ expert, ΤUV Lead Auditor

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

This also takes place in

Πεμ. 03.06— Παρ. 04.06.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Πεμ. 08.07— Παρ. 09.07.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€ 460

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: εκπαιδευτικό υλικό, Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr

Εγγραφή

Εγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Σημειώστε εάν η συμμετοχή θα καλυφθεί μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,24%*
Η διασικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Γίνεται μετά το πέρας του σεμιναρίου:

 1. με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης: ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χολαργού 158-002320-000-236 ή
 2. με ηλεκτρονική συναλλαγή: IBAN: GR9301401580-158-002320-000-236

Σε περίπτωση μη έγκυρης ή ελλιπούς συμπλήρωσης στοιχείων η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου.

Πεδία με * είναι υποχρεωτικά πεδία

Χειριζόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και εξασφαλίζουμε ότι μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλής όταν επισκέφτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

captcha

Πραγματοποιείστε την αριθμητική πράξη και εισάγετε το αποτέλεσμα στο πεδίο Captcha