....

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Description

19.03. - 19.03.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

19.03

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 19 Μαρτίου (κωδ. 09097502205)

Κόστος σεμιναρίου: 200€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS.

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Αντικειμενικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η βασική εκπαίδευση χρηστών στα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

Την ορθή και ασφαλή τους λειτουργία κατά τον χειρισμό των αναπνευστικών συσκευών ανοικτού κυκλώματος, των φορητών ανιχνευτών αερίων, των πεπιεσμένων φιαλών αερίου, καθώς και των χημικών στολών προστασίας.

Μεταξύ άλλων την ενημέρωση τους αναφορικά με τις τρέχουσες νομοθεσίες, βασικές αρχές μέσων αναπνοής, την κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων αερίων, την επεξήγηση των διαστημάτων ελέγχου του εξοπλισμού Μ.Α.Π καθώς και την ορθή ένδυση & απένδυση του προστατευτικού ρουχισμού.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  • Νομοθεσία και εγκρίσεις
  • Βασικές αρχές μέσων αναπνοής
  • Επικίνδυνα αέρια και ατμοί
  • Τι κάνει το κάθε υλικό
  • Έλεγχοι προ λειτουργίας
  • Ένδυση, προσάρτηση
  • Χρήση και έλεγχος
  • Απένδυση και έλεγχος
  • Αποθήκευση 

Απευθύνεται σε

Εργαζόμενους στην Βιομηχανία, Χημική Βιομηχανία, Διυλιστήρια και γενικότερα σε εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνα υλικά και την πιθανότητα έλλειψης οξυγόνου, εκρήξεων ή διαρροής τοξικών.

Εισηγητές

Γιάννης Ρέτσιος

Σημείωση

Το σεμινάριο διεξάγεται με την υποστήριξη και τη συνεργασία της DRAEGER HELLAS, ο οποία διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία επί του αντικειμένου.

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 19.03— Τρι. 19.03.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

200€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TUV HELLAS.

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr