....

Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων

Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων

Description

02.07. - 03.07.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

02.07

Lean, Agile and Resilient (LAR) Procurement Λιτές, Ευέλικτες και Ανθεκτικές Προμήθειες σε καταστάσεις Kρίσεων

TÜV HELLAS (TÜV NORD) Approved σε συνεργασία με την projectyou ltd

2ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00 - 17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής : 

08 - 09 Μαΐου (κωδ. 09097501631)

02 - 03 Ιουλίου (κωδ. 09097501928)

Κόστος σεμιναρίου: 300€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των Προμηθειών να οργανώσουν τον τρόπο εργασίας τους σύμφωνα με τη νέα κανονικότητα των αλλεπαλλήλων κρίσεων. Είναι πλέον απαίτηση οι Επιχειρήσεις να λειτουργούν λιτά (LEAN}, με δομημένη Ευελιξία (AGILITY) και οργανωμένη ανθεκτικότητα (RESILIENCE). Τα Τμήματα Προμηθειών πρέπει να ανασχεδιάσουν διαδικασίες, επιλογή προμηθευτών, παραγγελίες, όρους συμβάσεων με στόχο τις LAR Προμήθειες. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η επιχείρηση από τους κινδύνους διακοπής ή καθυστέρησης στη ροή πρώτων υλών, πτώσης η εκτίναξης της ζήτησης  τελικών προιόντων, κατάρρευσης προμηθευτών,  εισόδου επαναστατικών προιόντων, κλπ

Γενικές πληροφορίες:

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκομίσει τις βασικές έννοιες:

 • Των κινδύνων από  τις αλλαγές του περιβάλλοντος λόγω οικονομικών κρίσεων, γεωπολιτικών εξελίξεων, πανδημιών, τεχνολογικών ανακαλύψεων, ανταγωνισμού, κλπ
 • Των κλασικών μεθόδων και τεχνικών Προμηθειών
 • Πρακτικών μεθόδων, προσαρμοσμένων στις συνθήκες κρίσεων,  ώστε να επιτευχθεί λιτή (LEAN), Ευέλικτη (ΑGILE) και Ανθεκτική (RESILIENT) οργάνωση των προμηθειών

Σε ποιούς απευθύνεται:

 • Σε στελέχη που βρίσκονται τόσο στον πυρήνα της Διεύθυνσης Προμηθειών αλλά και στα όμορες διευθύνσεις (Οικονομική, Διοικητική, Τεχνική, Παραγωγής, Εφοδιαστικής Αλυσίδας)  που εμπλέκονται στις προμήθειες
 • Στο management εταιρειών που συμμετέχει η εγκρίνει αποφάσεις σχετικές με προμήθειες

Θεματολογία εκπαίδευσης

Α.  Lean, Agile, ResilientΟργάνωση Προμηθειών

Α1. Η Δομή και ο Ρόλος της Διεύθυνσης Προμηθειών

 • Ο Σκοπός και οι βασικοί Στόχοι

Α2. Προδιαγραφές

 • Ελάχιστες προδιαγραφές, επιθυμητές προδιαγραφές, Τεύχος προδιαγραφών
 • Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
 • Value Engineering

Α3.  Αγοραστικές συνήθειες

 • To φτηνότερο
 • Expensive brand
 • TCO
 • Value for money
 • Πως επηρεάζεται η στρατηγική προμηθειών σας;

Α4.  Ο ρόλος των buyers

 • Πως ορίζεται ο Ρόλος (Στόχοι, Καθήκοντα, Εξουσιοδοτήσεις, Θέση, Σχέσεις με περιβάλλοντα)
 • Συνέργειες με άλλους buyers
 • Συνέργειες μεταξύ παραγωγών η προμηθευτών
 • Τι πρέπει να γνωρίζουν για το sustainable purchasing
 • Ποιες είναι οι Στρατηγικές Προμήθειες για την εταιρεία σας;

Α5. Διαγωνισμοί

 • Καθορισμός της στρατηγικής
 • RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
 • Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
 • Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
 • Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές, Βέλτιστη Διάρκεια Σύμβασης
 • Hard και Soft savings
 • Όρια εξουσιοδοτήσεων / εγκρίσεων
 • Bασικοί όροι προκήρυξης Διαγωνισμού
 • Διαχείριση Κινδύνων (Supply Risk Management)

Α6. Οι προμήθειες ως project

 • Business case, objectives, WBS, milestones, organization, stakeholders, communication
 • Διάγραμμα Gantt
 • Βελτιστοποίηση του business case
 • Performance vs Acceptance
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI)

Β.  Αξιολόγηση & επιλογή προμηθευτών με κριτήρια LEANκαι AGILE

Β1. Επιλογή προμηθευτή

 • Έρευνα αγοράς
 • Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών

Β2. Αξιολόγηση προμηθευτή πριν την επιλογή

 • RFI
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • Βαρύτητες κριτηρίων
 • Βαθμολογία αξιολόγησης

Β3.  Αξιολόγηση προμηθευτών κατά την εκτέλεση του έργου 

Β4.  Αξιολόγηση προμηθευτή μετά την υλοποίηση του έργου

CLEAN, AGILE, RESILIENTΔιαδικασίες προμηθειών

 C1. Διαπραγματεύσεις

 • Αρχές διαπραγμάτευσης για εξασφάλιση LEAN, AGILE RESILIENT συνεργασίας
 • Μaximize win – win instead win – lose approach
 • Προετοιμάζοντας την διαπραγμάτευση και την Στρατηγική διαπραγμάτευσης

C2. Βασικές Οικονομικές γνώσεις για στελέχη προμηθειών

 • Total cost of ownership / Life cycle cost
 • NPV (Net present value)
 • Switch procurement minds from minimizing initial cost to maximizing life-cycle value

C3. Βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας

 • Ευαισθησία τιμής σε σχέση με ποσότητα
 • Ομαδοποίηση αναγκών
 • Βελτιστοποίηση συνάρτησης συνολικού κόστους
 • Frame Agreements – Call offs

C4. Συνεργασία με άλλα τμήματα

 • Αναγνώριση και χειρισμός των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders)
 • Η Διεύθυνση Logistics και οι συνήθεις συγκρούσεις
 • Η Οικονομική Διεύθυνση και οι συνήθεις απαιτήσεις της
 • Η Διεύθυνση Πωλήσεων και οι συνήθεις παρεμβάσεις της
 • Η Κοινότητα των Χρηστών, οι συνήθεις άγνωστοι
 • Ιnhouse vs Outsourcing
 • Συμφωνία ρόλων και υπευθυνοτήτων (RACI Analysis)
 • Συμμετοχή όλων στο project team

D.   Διαχείριση συμβάσεων για εξασφάλιση RESILIENCE

 • Εντοπισμός κρίσιμων σημείων σε μια σύμβαση
 • Ο τρόπος διαχείρισης των claims (ποινικές ρήτρες)
 • Ο τρόπος διαχείρισης συμβάσεων έργου.

D1. Διαχείριση συμβάσεων

 • Συμβάσεις, Βασικοί όροι, Προβλέψεις What ifs, διαχείριση κινδύνων
 • Long term supply partnerships
 • Τα εμπόδια στο κτίσιμο εμπιστοσύνης
 • SLAs, Performance scorecards, Performance based bonus
 • Eγγυήσεις – Ρήτρες

D2. Διαχείριση προμηθευτών

 • Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
 • Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών από Εταιρεία
 • Συστήματα Κινητροδότησης και win-win καινοτομιών

D3. Ηθικός κώδικας προμηθειών

 • Kαταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων και διαχείριση τους
 • Επικοινωνία – Διαφάνεια - Συμπεριφορές

D4.  Ομαδικές εργασίες και παρουσιάσεις με θέματα  :      

-  Ιδέες για απλοποίηση διαδικασιών προμηθειών  -  Πως θα αυξηθεί η αξιοπιστία -  Επίτευξη savings της Διεύθυνσης Προμηθειών                                                                  

Εισηγητής:  Κώστας Θεοφανίδης, Διευθυντικό στέλεχος σε Πολυεθνικές στις Πωλήσεις, Logistics, Engineering και ιδρυτής startups

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τετ. 08.05— Πεμ. 09.05.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Τρι. 02.07— Τετ. 03.07.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€300

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr