....

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

Description

04.06. - 04.06.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

04.06

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

(1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00)

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

04 Ιουνίου (κωδ. 09097501481)

Κόστος σεμιναρίου: 220€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με:

• Τις παραμέτρους ηχομόνωσης και ακουστικής που περιγράφουν τα σχετικά φαινόμενα σε περιπτώσεις κτιριακών εφαρμογών

• Την ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας ζωής αναφορικά με το θόρυβο και τις συνθήκες ακουστικής

• Τους βασικούς νόμους που διέπουν την ηχομόνωση ως φυσικό φαινόμενο

• Τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τα θέματα ηχομόνωσης στην Ελλάδα και τη διαφοροποίηση από την Ευρώπη

• Τις δυνατότητες και μεθόδους μέτρησης ηχομονωτικών παραμέτρων βάσει προτύπων

• Την εξέταση συνήθων και ειδικών υλικών αναφορικά με τις ηχομονωτικές τους ιδιότητες

• Τη διαδικασία σχεδιασμού και μελέτης ηχομόνωσης σε νέα κτίρια

• Τη διαδικασία μελέτης βελτίωσης ηχομόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια

• Καλές πρακτικές σχεδιασμού και αντιμετώπισης προβλημάτων ηχομόνωσης με παραδείγματα

• Συνήθη ζητήματα θορύβου και ηχομόνωσης Η/Μ εξοπλισμού σε κτίρια.

Απευθύνεται σε

Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσίες σχεδιασμού ή/και ανακαίνισης στον κτιριακό τομέα

Εισηγητές

Δρ Σπυρίδων Μουζακίτης

Σημείωση

Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 04.06— Τρι. 04.06.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€220

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr