....

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Description

26.08. - 27.08.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

26.08

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 - 17:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

26 - 27 Αυγούστου (κωδ. 09097501496)

Κόστος σεμιναρίου: 320€Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Το 2-ήμερο αυτό σεμινάριο εισάγει τους διδασκόμενους στην αποτίμηση και την κοστολόγηση των αποθεμάτων και ιδιαίτερα των βιομηχανικών προϊόντων και παρουσιάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές αποτίμησης και κοστολόγησης των βιομηχανικών προϊόντων ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το κόστος των υπό ανάπτυξη προϊόντων ή των make to order, να εκτιμούν την αξία των αποθεμάτων των αποθηκών τους και να καθορίζουν ελάχιστες τιμές πώλησης σε προσφορές.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις έννοιες του κόστους και τους προσδιορισμούς του (Άμεσο και Έμμεσο κόστος, Σταθερό και Μεταβλητό κόστος, Οριακό κόστος, Πρότυπο κόστος (standard cost), Κόστος Πωληθέντων, Κόστος Αποθεμάτων

 • Προϋπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος
 • Κέντρα Κόστους και Εσωτερικές Εντολές (Internal Orders)
 • Δομή Κόστους Παραγωγής (Άμεσο κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα – ΓΒΕ)
 • Βασικά αρχεία Υλικών, Συνταγολόγια, Bill of Material – BOM, , Φασεολόγια,
 • Αποτίμηση αποθεμάτων για Αγοραζόμενα και Παραγόμενα υλικά
 • Μέθοδοι αποτίμησης (MT, FIFO κλπ) – Επιλογή μεθόδου αποτίμησης – πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα
 • Εξίσωση αποτίμησης υλικών (κόστος παραχθέντων, κόστος πωληθέντων, κόστος μενόντων)
 • Αναφορές κοστολόγησης – Κόστος μονάδος, Roll up cost, κόστος υλικών, άμεσα εργατικά, Γενικά Βιομηχανικά έξοδα
 • Σύγκριση προϋπολογιστικών και απολογιστικών δεδομένων
 • Ανάλυση Αποκλίσεων παραγωγής (αποκλίσεις ποσότητας αποκλίσεις τιμής, αποκλίσεις εργατικών)
 • Ανάλυση κερδοφορίας προϊόντων
 • Βιβλίο Αποθήκης
Απευθύνεται σε
 • Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Προσωπικό Διεύθυνσης Παραγωγής
 • Προσωπικό Διεύθυνσης Πωλήσεων
Εισηγητής

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Δευ. 26.08— Τρι. 27.08.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως. 

Price or participation fee

€320

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr