....

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 775/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 775/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

Description

26.03. - 26.03.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

26.03

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 775/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 10:00 -12:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 

26 Μαρτίου (κωδ. 09097501248)

Κόστος σεμιναρίου: 60€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ορίζει γενικούς κανόνες και απαιτήσεις σχετικά με την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης τροφίμων, οι οποίοι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 απαιτείται η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης. Σκοπός είναι να παρεμποδίσει την παροχή παραπλανητικών πληροφοριών για τα τρόφιμα που υπονοούν μια συγκεκριμένη προέλευση των τροφίμων, ενώ στην πραγματικότητα η αληθινή προέλευσή τους είναι διαφορετική.

Απευθύνεται σε

  • • Στελέχη Επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων
  • • Υπευθύνους και Συντονιστές Ασφάλειας Τροφίμων
  • • Μέλη της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων,
  • • Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Εισηγητές

Ταρσή Γιαννούλη ,Physics BSc, Biomedical Engineering MSc, DIC

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα 

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 26.03— Τρι. 26.03.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€60

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr